Fremad i samme retning

img_291.jpg
POSITIV: Direktør Harry Rishaug i Norsk kulturskoleråd gleder seg over et nytt, bredt organisasjonssamarbeid.
10.01.2007 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Fremad i samme retning

OSLO: Norsk kulturskoleråd, Norges Musikkorps Forbund, Ungdommens kulturmønstring, Norsk Musikkråd og Norges Korforbund. Nå gjør de felles sak.

 

Sammen representerer de nevnte fritidsmusikken i Norge. Nå skal organisasjonene styrke samarbeidet seg i mellom for å drive den positive utviklingen i norsk musikkliv videre.

 

Det ble klart på et møte 8. januar der både tillitsvalgte og administrativ ledelse i organisasjonene deltok. Videre vekst og utvikling i norsk musikkliv er formålet for samarbeidet.

 

Sammen med kulturskolene bidrar musikkorganisasjonene til bred rekruttering og opplæring på alle nivå. Den frivillige musikkutøvelsen er dessuten sentral for rekruttering til profesjonelt nivå. Samarbeid mellom de frivillige organisasjonene og kulturskolene skal gi styrke til beste for musikklivet.

 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe for å følge opp samarbeidet.

 

Felles oppfølging av Kulturløftet og Soria Moria-erklæringen vil være sentralt for samarbeidet.