Kreative fag i skolen forbedrer PISA-resultater

img_223.jpg
SER KREATIVITETENS VIKTIGHET: Mogens Jensen, formann i Nordisk Råds kultur- og utdanningsutvalg. (Foto: socialdemokraterne.no)
28.12.2008 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kreative fag i skolen forbedrer PISA-resultater

Imponerende resultater fra norsk kulturskolemodell inspirerer nå politikere fra alle de nordiske landene.

 

Dans, drama og teater skal være med til å utvikle engasjerte og dyktige elever i hele Norden.

 

Politikere i alle de nordiske landene har gjennomført et forstudium om hva kreative fag som drama, dans og teater betyr for skolelevenes trivsel og faglige prestasjoner, skriver politikkavisen.no. Resultatet er entydig:

 

- Elevene blir langt mer ansvarlige for egen læring og bedre til å presentere stoffet når kreativ utfoldelse kommer med inn i skolen. Som en ekstra gevinst blir elevene også bedre i matematikk og morsmålsfag, noe som kan avleses direkte i PISA-sammenheng, sier Mogens Jensen, formann i Nordisk Råds kultur- og utdanningsutvalg, til politikkavisen.no.

 

Avgjørende ferdigheter

 

Kreativitet og innovasjon er helt avgjørende ferdigheter hvis de nordiske landene også i framtiden skal utvikle konkurranseevnen og vekstmulighetene i globale markeder. Derfor påpeker nå Nordisk Råd at det er viktig at de kreative fagene kommer opp på den nasjonale dagsordenen for skole- og undervisningspolitikk i alle de nordske landene.

 

I forstudien har Nordisk Råd sett nærmere på de kreative fagene i Norge, Finland og på Island. Kulturskolemodellen i Norge er den mest omfattende. Her er 407 kulturskoler spredt ut i alle kommunene i landet.

 

Internasjonalt har oppmerksomheten omkring kunstfagenes betydning i undervisningen økt, ikke minst som følge av at UNESCO har satt Kunst i Utdanningen (Arts in Education) på agendaen.

EU-kommisjonen har også utnevnt 2009 til kreativitetens år, og England har satt i verk en storstilt satsing, "Every Primary School to become a Musical School", som har fått tilført 332 millioner pund.

 

Mangel på kunnskap om kreativitet

 

- I en del år nå har skolesystemenes fokus på PISA, kontroll og konkurranse ført til at det ikke har vært oppmerksomhet omkring trivsel og den demokratiske, sosiale og empatiske kvaliteten i skolen. Men nå har vi mer enn noensinne bruk for kreative og innovative kompetanser. I dag styres utdanningsdebatten i høy grad av resultater fra internasjonale kunnskapsmålinger som har en tendens til utelukkende å måle på de boklige fagene, forklarer Risto Autio, Finlands medlem av kultur- og utdanningsutvalget i Nordisk Råd, til politikkavisen.no.

 

I forstudien har Rådet kartlagt flere eksempler på at kreativitet forbedrer lærings- og undervisningsmiljøet. Men ikke alle landene har tilstrekkelig kunnskap om hva lærere, ledelse og lokalsamfunnet konkret skal gjøre for å oppnå denne kreativiteten.

 

- Målet er ikke at alle elevene nå skal ende med å bli kunstnere. Kunst og kultur har en egenverdi og et potensial for å øke den trivsel og læringskvalitet som landene i Norden allerede har mye av. Men det mangler en tverrgående satsing og koordinering mellom landene som kan føre til enda bedre resultater, avslutter utvalgsformannen Mogens Jensen.

Les flere nyheter!

Siste fra Kulturtrøkk: