Kulturskoler savnes på dance.no

img_133.gif
img_133.gif
31.08.2010 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskoler savnes på dance.no

OSLO: Nettstedet www.dance.no er et sentralt treffpunkt for mange som sysler med dans i Norge. Men norske kulturskoler glimrer med sitt fravær.

 

Nettstedet gir muligheter for å vise fram aktivitet samt dele informasjon om arrangement og tilbud. På dance.no kan en også etterspørre råd og tips, og finne mye nyttig informasjon knyttet til dansefaget.

 

Per i dag er ingen norsk kulturskole synlig til stede på nettstedet. Det fins lenker til en rekke danseinstitusjoner og og andre opplæringstilbud, men ikke til en eneste kulturskole med dans som fagtilbud. Her finner du lenkeoversikten.

 

Bak nettstedet står Danseinformasjonen. Dette er er et nasjonalt informasjonskontor og kompetansesenter for dans. Danseinformasjonen er organisert som en stiftelse og ble opprettet i mars 1994, som Senter for Dansekunst, av Norsk Ballettforbund med midler fra Kulturdepartementet.

 

1. november 2007 byttet senteret navn til Danseinformasjonen, samtidig som en flyttet inn i ny lokaler i Dansens Hus på Grünerløkka i Oslo.