Lokale utviklingsmidler 2010 er fordelt

img_138.jpg
(Foto: privat)
28.06.2010 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Lokale utviklingsmidler 2010 er fordeltJUDABERG: Da er årets lokale utviklingsmidler til kulturskolene fordelt. 1,5 millioner kroner totalt, til 40 ulike prosjekt landet rundt.

 

I statsbudsjettet for 2010 er det bevilget midler til utvikling av kulturskolene. Norsk kulturskoleråd disponerer denne budsjettposten i samråd med Utdanningsdirektoratet. Innenfor rammen av disse midlene har sentralstyret i Norsk kulturskoleråd i samråd med Utdanningsdirektoratet satt av 1,5 millioner kroner som skal gå til utviklingsarbeid i form av lokale og regionale prosjekt.

 

For å sørge for god utnyttelse og innretning i forhold til bruk av disse midlene, er mesteparten øremerket for å støtte lokale og regionale prosjekt. Kulturskolene er den primære målgruppen.

 

Søknadsfristen i år var 30. april og nå er altså tildelingen klar.

 

Her finner du oversikten over hvilke prosjekt som har fått støtte og hvor mye