Nasjonale ressursgrupper opprettet

img_73.jpg
HJELP TIL NYE FAG: Egne ressursgrupper skal styrke de nye fagenes posisjon i kulturskolen. (Foto: privat)
01.09.2011 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Nasjonale ressursgrupper opprettet

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd arbeider for å styrke de nyere fagene i kulturskolen, og har i den anledning opprettet nasjonale ressursgrupper for fagene dans, teater og visuell kunst.

 

Gjennom faglige ideer og innspill skal disse ressursgruppene bidra til utvikling av disse tre "nye" fagene i kulturskolen. På sikt er det et mål å etablere lokale/regionale fagnettverk for pedagoger innen disse fagene.

 

Men aller første tiltak er å innby til Nasjonalt fagforum i Bergen 10. november i år. Dagen etter arrangeres for øvrig Kunstpedagogisk konferanse i samme by, og Norsk kulturskoleråd håper mange vil få med seg begge disse viktige faglige begivenhetene.

 

For at ressursgruppene skal ha et best mulig grunnlag for sitt arbeid, gjennomfører Norsk kulturskoleråd nå en spørreundersøkelse blant kulturskoleledere for å kartlegge hvordan fagtilbudene er innen dans, teater og visuell kunst per i dag. Svarfrist er 20. september.

 

Ressursgruppenes sammensetning

 

Dans: Camilla Råkil Andersen (fagsjef for danseseksjonen ved Bergen kulturskole), Liv Greve Greli (fagansvarlig i dans ved Oslo musikk- og kulturskole), Veslemøy Ellefsen (studieleder praktisk pedagogisk utdanning dans og teater ved Kunsthøgskolen i Oslo), Sally Parkinson (fagsjef for dans ved Tromsø kulturskole, Siri Singsaas (prosjektleder ved fagseksjonen i Norsk kulturskoleråd).

 

Teater: Knut Olav Seves (rektor ved Eidsberg kulturskole), Veslemøy Ellefsen (høgskolelektor og studieleder for praktisk-pedagogisk utdanning innen dans og teater ved Kunsthøgskolen i Oslo), Hanne Riege (høgskolelektor ved Avdeling Teaterhøgskolen, KHIO), Kristin Geiring (kulturskolekonsulent i Norsk kulturskoleråd Hordaland og fagsjef for teater ved Bergen kulturskole), Hilde Roald Bern (prosjektleder og fagkoordinator for teater i Norsk kulturskoleråd).

 

Visuell kunst: Anne Skaansar (koordinator for praktisk-pedagogisk utdanning ved Kunsthøgskolen i Bergen), Elisabeth Sørheim (formidlingsleder i Norske Kunsthåndverkere), Fabiola Charry (prosjektleder og fagkoordinator for visuell kunst i Norsk kulturskoleråd), Siri Singsaas - varamedlem (prosjektleder ved fagseksjonen i Norsk kulturskoleråd).

 

Les flere nyheter!