Helsingforskonferanse 2016

img_1079.jpg
KONFERANSEBY: Helsingfors er vertsby for årets nordiske musikk- og kulturskolekonferanse. (Foto: wikimedia.org)
01.09.2016 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Helsingforskonferanse 2016

HELSINGFORS: I fjor ble et viktig steg i nordiske kulturskolesamarbeid tatt da det ble arrangert en nordisk musikk- og kulturskolekonferanse i Aalborg i Danmark. Nå tas et nytt steg: Ny nordisk kulturskolekonferanse arrangeres i Helsingfors 29. og 30. september.

 

Norsk kulturskoleråd og Norge stiller med en større delegasjon til denne konferansen, som har «Rettferdig kunstundervisning» som en hovedoverskrift.

 

På konferansen vil en undersøke hvordan kunstundervisningas kvalitet og tilgjengelighet kan forenes som begrep i undervisningstilbudet. Samtidig ønsker en å undersøke hvordan undervisningens resultat evalueres i de ulike nordiske landene og regionene.

 

Finland har arrangøransvaret for denne konferansen som del av at Finland i 2016 har formannskapet for Nordisk ministerråd.

 

Norsk kulturskoleråd stiller med i alt åtte deltakere - både ansatte og politisk valgte, med styreleder Nils R. Sandal og direktør Morten Christiansen i spissen. 

 

 

Felles nordisk plattform

 

Konferansens primære mål er å styrke samarbeidet i Norden, slik at organisasjoner, embetsverk og politisk beslutningstakere i konsentrert form kan diskutere aktuelle utfordringer med musikk- og kulturskolerelevans. Samtidig håper en å skape en felles plattform som fungerer som en yngleplass for kulturundervisningsforedling og -utvikling i et nordisk perspektiv.

 

Konferansens arrangeres av Finlands musikläroinrättningars förbund, Stiftelsen för Martin Wegelius Institutet og Helsingfors konservatorium i samarbeid med Nordisk musikk- og kulturskoleunion (NMKU). Leif Nystén leder arbeidsgruppa som utgjør arrangørkomiteen.

 

Ett annet sentralt tema på konferansen er forskning som berører kunstundervisninga for barn og unge.

 

Forskningsprosjekt presenteres

 

I Finland har en startet et større forskningsprosjekt som har som mål å utrede blant annet utbredelsen av musikk- og kulturskoleundervisningen, hvordan den forholder seg til den kunstundervisning som gis i skolene og hvilke tiltak en bør iverksette for å oppnå en rettferdig kunstundervisning.

 

Prosjektet kalles ArtsEqual og blir presentert på konferansen av Lauri Väkevä, professor i musikkpedagogikk ved Konstuniversitetet i Helsingfors.

 

Konferanseprogrammet inneholder også andre foredrag, en paneldebatt og diverse verkstedkurs.

 

Helsingfors-konferansens engelskspråklige nettsted har adresse nordicmusicartschools.org.

 

Les flere nyheter!