Vil bidra til å lage oversikt over kulturskolerelatert forskning

2017 Forskningsoversikt 3.11.jpg
FORSKNINGSOVERSIKT: Norsk kulturskoleråd ønsker å bidra til at det lages en oversikt over kulturskolerelatert forskning. (Foto: atlasklinikken.no)
17.11.2017 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Vil bidra til å lage oversikt over kulturskolerelatert forskning

TØNSBERG: Norsk kulturskoleråd ønsker å legge til rette for at det lages en kunnskapsoversikt over kulturskolerelatert forskning i Norge – eventuelt også i Norden. Nå utlyses oppdraget med å lage denne oversikten, et arbeid som skal munne ut i en rapport som skal være klar sent høsten 2018.

 

Personer som er interessert i dette oppdraget, kan kontakte Norsk kulturskoleråds FoU-leder Anders Rønningen innen 1. desember 2017. Rønningen treffes på telefon 942 42 226 og e-post anders.ronningen@kulturskoleradet.no

 

Mer informasjon i utlysningen her

 

Oversikten skal bli en systematisert fortegnelse over all forskningslitteratur der kulturskole er forskningsobjekt samt fagrelevant forskning innen de ulike fagene der kulturskolen er eksplisitt omtalt.

Les flere nyheter!

Siste fra Kulturtrøkk: