Håndverksløftet i kulturskolen: Utviklingsmidler kan snart søkes fra pott på 5,4 mill. kr

23.08.2023 Egil Hofsli (tekst og kollasj) Bente Gjersøe, Christine Sundbø, handverksinstituttet.no, raastenrastah.no, sparebankstiftelsen.no (foto)
Del på:

Håndverksløftet i kulturskolen: Utviklingsmidler kan snart søkes fra pott på 5,4 mill. kr

OSLO: Norsk kulturskoleråd skal tildele kommunale kulturskoler 5,4 millioner kroner over to år gjennom Håndverksløftet i kulturskolen, etter at Kulturskolerådet er innvilget midler fra Håndverksløftet, som Sparebankstiftelsen DNB står bak. Mandag 4. september åpner nettsida som gir potensielle søkere all nødvendig informasjon før og underveis i søknadsarbeidet.

 

Midlene som Kulturskolerådet i høst skal fordele rundt om i kommuner med gode søknader, skal brukes til å stimulere kulturskoler til å initiere eller styrke tilbud innen tradisjonshåndverksfagene rettet mot barn og unge.

 

Mandag 4. september åpner nettsida Håndverksløftet i kulturskolen på kulturskoleradet.no, og i løpet av september vil søknadsportalen – på samme nettside – være klar for bruk. Der kan søknader leveres helt fram til 1. november 2023.

 

Viktig presisering: Norsk kulturskoleråd fikk 6,25 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB. Foruten å dele ut 5,4 mill. kr i utviklingsmidler, skal det brukes midler på å arrangere to regionale konferanser og én nasjonal konferanse samt at det skal brukes to mindre beløp på en spørreundersøkelse og en promoterings-/dokumentasjonsvideo.

 

Les også: Håndverksløftet: 6,25 mill. kr til å styrke håndverksfagenes posisjon i kulturskolene

 

Merk: Sparebankstiftelsen har også tildelt 19 millioner kroner til ordningen Inkluderende kulturskole 2.0, som Norsk kulturskoleråd også har initiert og administrerer. Her kan det søkes på stimuleringsmidler fra 1. september, med søknadsfrist 1. november. Les mer om dette i denne nyhetssaken på kulturskoleradet.no.

Les flere nyheter!