Sentralstyret

Del på:

Sentralstyret

Sentralstyret 2016-2020

Sentralstyredokument

Kommende møter

 

Sentralstyret velges av landstinget og arbeider innenfor disse hovedområdene i tråd med organisasjonens formål:

 

 • Leder virksomheten og setter i verk landstingets og landsstyrets vedtak og planer.
 • Arbeider aktivt inn mot nasjonale politiske og administrative myndigheter
 • Tar initiativ i saker som fremmer kulturskoleeiernes interesser                                                     

Sentralstyret 2016-2020

 • Leder: Nils R. Sandal (bildet)
 • Nestleder: Heidi Hesselberg Løken

Styremedlemmer:

 • Marianne Bremnes
 • Liv Kari Eskeland
 • Berit Konstad Graftås
 • Alexander Krohg Plur
 • Bård Hestnes (ansattes representant)

Varamedlemmer

 • Første vara: Geir Grav
 • Andre vara: Kari Pahle
 • Tredje vara: Oddbjørn Hagen
 • Fjerde vara: Gunnar Skaar

Personlig vara for ansatte representant

 • Michelle Lindboe

Kontaktinformasjon for sentralstyret - inklusive varamedlemmer

 

Sentralstyrets sekretær

 • Lars Emil Johannessen

E-post: lars.emil.johannessen@

kulturskoleradet.no

Telefon: +47 907 43 814

 

Sentralstyredokument        

Her finner du de siste dokumentene.

Flere dokument finner du i Sentralstyrets dokumentarkiv.

Møte 2020-4

21.10

Nettmøte

 

Møte 2020-3

10.9

Nettmøte

 

Møte 2020-2.2

20.8

Møte per

e-postutveksling

 

Møte 2020-2.1

22.5

Nettmøte

 

Møte 2020-2

30.4

Nettmøte

 

Møte 2020-01

27.-28.2

Oslo

 

 

Andre dokument relevant for sentralstyrets arbeid

Kontakt meg gjerne

Egil Hofsli – shv.jpg
Egil Hofsli
kommunikasjonssjef
+47 90 83 52 29