Rammeplanseksjonen

Hva er Rammeplanen?

Del på:

Rammeplanen er ...

Norsk kulturskoleråd har på oppdrag fra sine medlemmer, som er kommunene i Norge, utarbeidet en ny rammeplan for kulturskolen. Gjennom dette dokumentet vil kulturskolene i landet få et innovativt og kvalitativt løft.

 

Den nye rammeplanen har fått tittelen «Mangfold og fordypning» og ble utgitt i full versjon i 2016.

 

Norsk kulturskoleråd som medlems-, utviklings- og interesseorganisasjon for kommuner, vil bistå både kulturskoleeiere og kulturskoler i rammeplanarbeidet gjennom et omfattende veiledningsarbeid.

 

Gjennom rammeplanen er det tatt vare på den særegne kulturskolen i Norge, samtidig som planen skal etablere en nasjonal fellestenkning som vil bidra til et ytterligere kvalitetsløft for kulturskolen.

 

Denne rammeplanen er kulturskolens kunnskapsløft.

 

Vær så god, her kan du lese rammeplanen!