Rammeplanseksjonen

Hva er Rammeplanen?

Del på:

Rammeplanen er ...

Norsk kulturskoleråd har på oppdrag fra sine medlemmer, som er kommunene i Norge, utarbeidet en ny rammeplan for kulturskolen. Gjennom dette dokumentet vil kulturskolene i landet få et innovativt og kvalitativt løft.

 

Den nye rammeplanen har fått tittelen «Mangfold og fordypning» og ble utgitt i full versjon i 2016.

 

Norsk kulturskoleråd som medlems-, utviklings- og interesseorganisasjon for kommuner, vil bistå både kulturskoleeiere og kulturskoler i rammeplanarbeidet gjennom et omfattende veiledningsarbeid.

 

Gjennom rammeplanen er det tatt vare på den særegne kulturskolen i Norge, samtidig som planen skal etablere en nasjonal fellestenkning som vil bidra til et ytterligere kvalitetsløft for kulturskolen.

 

Denne rammeplanen er kulturskolens kunnskapsløft.

 

Vær så god, her kan du lese rammeplanen!

Siste fra Kulturtrøkk: