Rammeplanseksjonen

Fordypningsprogrammet

Del på:

Kanskje er du nysgjerrig på hvordan dere kan utvikle og sikre et fordypningsprogram ved din kulturskole. Eller kanskje er det allerede etablert et fordypningstilbud ved din skole. På denne sida kan du både bidra til samt få utbytte av informasjons- og erfaringsutveksling om hva som skjer innen fordypning ved landets kulturskoler.

 

Merk: Har du noe du kan tenke deg å dele her, eller noe å spørre om:

Se kontaktinformasjon til høyre - til Åste Selnæs Domaas,

leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd.

 

I Rammeplan for kulturskolen, «Mangfold og fordypning», står blant annet følgende om fordypningsprogrammet:

 

«Den enkelte kulturskole avgjør selv fagtilbudet, organisering av tilbudene og utformingen av lokale læreplaner på grunnlag av rammeplanen. Innenfor de fagene skolen tilbyr, skal den lokale læreplanen omfatte beskrivelse av alle tre programmene. For å styrke kvalitet og bredde i det samlede undervisningstilbudet, oppfordres den enkelte kulturskole til å delta i interkommunalt og regionalt samarbeid, samarbeid med lokale kunst- og kulturmiljø, videregående skole, og med høyere utdanningsinstitusjoner og deres talentutviklingsprogram.»

 

Med bakgrunn i dette, legges det derfor her ut ulike eksempler på ordninger som omhandler fordypning og andre presentasjoner o.l. som vi tror kan være til nytte. Norsk kulturskoleråds mål er at dette skal inspirere, gi informasjon og utveksle erfaringer som du kan dra nytte av ved din kulturskole.

 

Se også: Forum for opplæringsprogrammene - et sted for debatt, erfaringsutveksling, spørsmål og svar 

 

Relevante dokument og lenker m.m.

Opplærings-

programmet

fordypning (pdf)

Presentasjon laget

av Åste Selnæs

Domaas, leder for

veiledning og

rammeplanutvikling

i Norsk kulturskole-

råd

Kammermusikk-

skolen i Trondheim

(lenke)

Fordypningstilbud

for unge

instrumentalister,

sangere, dirigenter

og komponister

innen klassisk musikk

Unge talenter Nord

(lenke)

Unge talenter Nord

er et tilbud til

spesielt talentfulle

ungdommer fra hele

Nord-Norge i

alderen 12 –19 år.

 
   
   

Kontakt meg gjerne

Åste Selnæs Domaas sh.JPG
Åste Selnæs Domaas
leder for veiledning og rammeplanutvikling
+47 91 74 65 89