Region øst

Del på:

Region østs side

  Akershus         Oslo            Østfold

 

 

Styreinformasjon for Norsk kulturskoleråd region øst

Verv og navn

E-post og telefon

Styreleder

Henrik Eurenius

(Østfold)

henrik.eurenius@

sarpsborg.com 
+47 957 57 456

 

Nestleder

Kari Pahle

(Oslo)

karipahle@

gmail.com

+47 915 88 040

+47 22 37 75 15

Styremedlem

Gro Malones

(Akeshus)

gro@

danseverkstedet.no 

Styremedlem

Kjersti Sandvik

(Akershus)

kjersti.sandvik@

ski.kommune.no 

+47 952 07 923

Styremedlem

Eli Engstad Risa

(Akershus) 

eli.engstad.risa@

asker.kommune.no

+47 932 11 623

Styremedlem

Sigbjørn Solheim

(Østfold)

+47 469 23 898

Styremedlem

Anine Skou

(Oslo)

anine.skou@

kul.oslo.kommune.no

 

Varamedlem

Birgitte Magnus

(Østfold) 

birgitte.magnus@

musikk.no

+47 950 75 094

Varamedlem

Ole Thomas Evensen

(Akershus)

ole.thomas.evensen@

vestby.kommune.no 

 

Lokale kulturskolerådgivere

Hanne Gundersveen

E-post: hanne.gundersveen@

kulturskoleradet.no 

Telefon: +47 920 97 115

 

Annen kontaktinformasjon

Norsk kulturskoleråd

(informasjon om ansatte og politisk valgte)

Kulturskoleguiden

(informasjon om kulturskolene)

 

Nyheter

Lokalt nytt fra Region øst Nasjonale nyheter

 

 

Årsmøte- og årsmøtekonferansedokument 2019

 

Eirik Irgens: 

Tøyd klokskap

(pdf)

Lisbeth Wathne

Svinø: 

Veien videre

(pdf)

Erling Lien

Barlindhaug

og Torkel

Øien: KS

(pdf)

Mari Vaagland:

Kulturtilbud

som metode

for integrering

av fremmed-

kulturuelle

(pdf)

 

 Irene Bjørnnes

og Eldrid N.

Andersen:

Ung kultur

Kongsberg

(pdf)

Mari Vaagland:

Kulturtilbud

som metode

for integrering

av fremmed-

kulturelle - 

masteroppgave

(lenke)

 

 

Andre dokumenter relevant for regionen

  1. Regionsmøte 4.6.18 - referat