Musikk

Del på:

Musikk

Fagbeskrivelse

Fagets rammeplanforum

Faget på Facebook

Nyttig på nett

Veiledningsmateriell

 

Fagbeskrivelse

Kjernen i kulturskolens musikkopplæring er instrumental-/vokalopplæringa, samspillsaktivitetene og konsertene, basert på en langsiktig motorisk, teknisk og uttrykksmessig trening, og i et vidt sjangerspenn.

 

Fagets rammeplanforum

I rammeplanseksjonen her på kulturskoleradet.no fins forum for debatt, erfaringsutveksling, spørsmål og svar o.l. som har relasjon til rammeplanen, fagplanene, lokale læreplaner og/eller opplæringsprogrammene. Til Forum musikk

 

 

Faget på Facebook

 

Nyttig på nett

Utdanningsinstitusjoner

Organisasjoner

Andre nettsted

 

Veiledningsmateriell