Skapende skriving

Del på:

Skapende skriving

Fagbeskrivelse

Fagets rammeplanforum

Faget på Facebook

Veiledningsmateriell

 

Fagbeskrivelse

Skapende skriving er et tilbud til de som ønsker å utforske et personlig uttrykk hvor ord/tekst er det bærende i uttrykket. Elevene skal utvikle glede ved god form, fortelling og formidling, ved å bruke begreper og tekster i ulike sammenhenger og på ulike plattformer, analogt og digitalt. Gjennom skapende skriving skal eleven lese for å skrive bedre, skrive for å lese bedre.

  

Fagets rammeplanforum

I rammeplanseksjonen her på kulturskoleradet.no fins forum for debatt, erfaringsutveksling, spørsmål og svar o.l. som har relasjon til rammeplanen, fagplanene, lokale læreplaner og/eller opplæringsprogrammene. Til Forum skapende skriving

 

 

Faget på Facebook

 

Veiledningsmateriell