Teater

Del på:

Teater

Fagbeskrivelse

Fagets rammeplanforum

Faget på Facebook

Nyttig på nett

Veiledningsmateriell

Fagets ressursgruppe

 

Fagbeskrivelse

Teater i kulturskolen omfatter dramapedagogiske prosesser, arbeid med roller, situasjoner og teaterproduksjon. Gjennom teaterfaglige arbeids- og uttrykksformer skal elevene utvikle kompetanse i å utøve, formidle, skape, oppleve og reflektere.

 

Fagets rammeplanforum

I rammeplanseksjonen her på kulturskoleradet.no fins forum for debatt, erfaringsutveksling, spørsmål og svar o.l. som har relasjon til rammeplanen, fagplanene, lokale læreplaner og/eller opplæringsprogrammene. Til Forum teater

 

 

Faget på Facebook

 

Nyttig på nett

 

Veiledningsmateriell

 

Fagets ressursgruppe

Den nasjonal ressursgruppa for teater i kulturskolen er etablert av Norsk kulturskoleråd. I samarbeid med kulturskolerådet har gruppa som mandat å bidra til styrking av teater i kulturskolen.

 

Ressursgruppa for teater består av:

  • Vigdis Aune
  • Hanne Riege
  • Rune Andreassen
  • Kristin Geiring
  • Hilde Roald Bern