Visuell kunst

01.11.2018
Del på:

Visuell kunst

Fagbeskrivelse

Fagets rammeplanforum

Faget på Facebook

Nyttig på nett

Veiledningsmateriell

Fagets ressursgruppe

 

Fagbeskrivelse

Det visuelle kunstfeltet i kulturskolen er vidt og dekker mange ulike uttrykksmåter og spesialiserte fagfelt. Møte med kunstneriske virkemidler som materialer, redskaper, teknikker og en inspirerende undervisning vil gi elevene muligheter til å utvikle sine evner. Elevenes fantasi og kreative flyt blir stimulert. Sammen med skjerpet blikk og utprøvende hånd bidrar dette til å forme den enkeltes identitet.

 

Fagets rammeplanforum

I rammeplanseksjonen her på kulturskoleradet.no fins forum for debatt, erfaringsutveksling, spørsmål og svar o.l. som har relasjon til rammeplanen, fagplanene, lokale læreplaner og/eller opplæringsprogrammene. Til Forum visuell kunst

 

Faget på Facebook

 

Nyttig på nett

Nettverk

Nettbrett i kunstopplæringen

Inspirasjon og gode eksempler

Kunstorganisjoner og institusjoner

Kunstmateriell

Støtteordninger

 

Veiledningsmateriell

 

Fagets ressursgruppe

Den nasjonal ressursgruppa for visuell kunst i kulturskolen er etablert av Norsk kulturskoleråd. I samarbeid med kulturskolerådet har gruppa som mandat å bidra til styrking av visuell kunst i kulturskolen.

 

Ressursgruppa for visuell kunst består av følgende:

  • Liv Anne Olafsen, rektor, Nome kulturskole
  • Elisabeth Sørheim, formidler, Norske kunsthåndverkere
  • Alf Bugge Gjerstad, avdelingsleder, Bergen kulturskole
  • Anne Skaanar, koordinator, Kunsthøgskolen i Bergen
  • Hanne Grete Einarsen, rektor, Måsøy kulturskole
  • Robert Øfsti, fagveileder og medlem av Rammeplanutvalget
  • Fabiola Charry, rådgiver og kontaktperson for visuell kunst, Norsk kulturskoleråd