Fremtidens kulturskole – bakgrunn

Del på:

Fremtidens kulturskole – bakgrunn

KS (Kommunesektorens organisasjon) og Norsk kulturskoleråd samarbeider om et prosjekt hvor formålet er å sette fokus på kulturskolens funksjon, oppgave og rolle i det kommunale tjenestetilbudet.

 

Arbeidet bygger på KS' medlemsdialog, Kultur for framtida (Oppspill), Hovedstyrets vedtak om kultursatsingen i KS og Norsk kulturskoleråds medlemsdialog i tillegg til kulturskolerådets landsstyres vedtatte satsingsområder for sitt utviklingsarbeid.

 

I tillegg er følgende nasjonale dokument tatt inn i arbeidet:

 

Tilbake til toppen av nettsida Fremtidens kulturskole

Tilbake til modellen for Fremtidens kulturskole med lenker