Fremtidens kulturskole – begrunnelse

Del på:

Fremtidens kulturskole – begrunnelse

Prosjektet Fremtidens kulturskole ønsker å se på hva som skal til for å nå målene om en virkelighet hvor

 

  • kulturskolen har en tydelig rolle i å oppfylle kommunens samfunnsoppdrag, og dette beskrives i kommunens planverk
  • kulturskolen har en tydelig og fornyet rolle i kommunenes helhetlige tjenestetilbud 

Hvorfor kulturskolen fins, skal vi ikke svare her. Det vesentlige for arbeidet med kulturskolens rolle i kunstutdanningen, «danningsarbeidet» for hele befolkningen og samfunnsutviklingen lokalt og i nasjonalt perspektiv, er at dette blir et tema.

 

Vi kan vanskelig svare på kulturskolens rolle, organisering, forankring og innhold om vi ikke først har tatt oss tid til å reflektere rundt og formulere begrunnelser for hvorfor kulturskolen fins

 

Svaret er ikke "fordi det er lovpålagt"!

 

Grunnlaget for refleksjon og dialog rundt dette, kan vi blant annet hente i formålet og verdigrunnlaget i rammeplanen for kulturskolen.

 

Og det er mange forventninger til kommunene og kulturskolene formulert i Stortingsmelding 18 (2020-21). Særlig i kapittel 8, Ein styrkt kulturskole for framtida, men også ellers i meldingen. Disse danner også et godt utgangspunkt for å reflektere og jobbe med begrunnelser rundt kulturskolens oppdrag og hensikt.

Tilbake til toppen av Fremtidens kulturskole

Tilbake til modellen for Fremtidens kulturskole med lenker