Fremtidens kulturskole – rapporter

Del på:

Fremtidens kulturskole – rapporter

Fremtidens

kulturskole -

temaside

på ks.no,

januar 2023

Artiklene på temasida Fremtidens kulturskole på ks.no oppsummerer pilotprosjektet "Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune". Prosjektet setter fokus på kulturskolens rolle i det kommunale tjenestetilbudet, og som døråpner for samskaping.

 

Her finner du beskrivelser av arbeidet med pilotprosjektet "Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune". Mye av kunnskapsgrunnlaget, inspirasjonen og litteraturen som pilotprosjektet har støttet seg på underveis, finner du også her.

Fremtidens

kulturskole

underveisrapport,

mars 2022

En underveisrapport om prosjektet KS (kommunesektorens organisasjon) og Norsk kulturskoleråd (kulturskolerådet) samarbeider om. Prosjekts formål er å sette fokus på kulturskolens funksjon, oppgave og rolle i det kommunale tjenestetilbudet.

På vei mot

Fremtidens

kulturskole

rapport,

januar 2021

KS og Norsk kulturskoleråd har i en toårsperiode samarbeidet om prosjektet Fremtidens kulturskole – en felles satsing på kulturskoleområdet. Her oppsummeres prosjektarbeidet så langt i en rapport – der det også pekes på hva som videre bør gjøres.

Fremtidens

kulturskole

underveisrapport, mars 2020

En underveisrapport om prosjektet KS (kommunesektorens organisasjon) og Norsk kulturskoleråd (kulturskolerådet) samarbeider om. Prosjekts formål er å sette fokus på kulturskolens funksjon, oppgave og rolle i det kommunale tjenestetilbudet.

Fremtidens

kulturskole

underveis-

rapport -

kortversjon,

mars 2020

Kortversjonen av underveisrapporten om prosjektet KS (kommunesektorens organisasjon) og Norsk kulturskoleråd (kulturskolerådet) samarbeider om. Prosjekts formål er å sette fokus på kulturskolens funksjon, oppgave og rolle i det kommunale tjenestetilbudet.

Kulturskole 3.0

En av de oppgavene i prosjektet Fremtidens kulturskole, er å tydeliggjøre hva som kjennetegner «Fremtidens kulturskole». Den har vi kalt «Kulturskole 3.0». Betegnelsen 3.0 er inspirert av kommune 3.0.

 

Tilbake til toppen av Fremtidens kulturskole

Tilbake til modellen for Fremtidens kulturskole med lenker