Helhetlig oppvekst

Del på:

Helhetlig oppvekst

Hvordan sørge for sammenheng og helhet i «hele oppvekstfeltet», slik at barn og unge får de beste rammer for sine liv?

 

Hvordan kan vi i enda større grad enn tidligere se barnehage, skole, sfo og kulturskole som et helhetlig ansvar og et helhetlig økosystem i kommunene? Et økosystem hvor barn og unge skal oppleve at ting henger sammen og at «vi», som de ansvarlige, legger til rette for at de ulike delene henger sammen til et hele. Og det må henge sammen både i tidsløpet fra barn til voksen – og på tvers mellom fag- og ansvarsområder gjennom hele oppveksten.

 

Sammen for barn og unge

 

KS' utviklingsprogram ABSOLUTT skal bidra til at folkevalgte, administrasjon og ulike aktører i lokalsamfunnet sammen utvikler kunnskap om handlingsrom, roller og ansvar for barn og unges utdanning og oppvekst.


Kompletterende kompetanse

 

Hvordan spiller vi best mulig på lag? – hvilken rolle og kompetanse skal kulturskolen ha for å komplettere øvrig kompetanse og tjenester i kommunen og lokalsamfunnet?

 

Prosjektet «Fremtidens kulturskole» ønsker å være en ressurs for å synliggjøre muligheter og se etter løsninger og gode eksempler, som kan bidra til at den enkelte kommune finner den beste måten å løse dette samspillet på lokalt.

Tilbake til toppen av Fremtidens kulturskole

Tilbake til modellen for Fremtidens kulturskole med lenker