Inkludering og utenforskap

Del på:

Inkludering og utenforskap

I fremtidsbildene som er tegnet i prosjektperioden og i mulighetsrommet til kulturskolen, er det mye fokus på Kulturskole for alle, som også er Norsk kulturskoleråds visjon. Hvordan kan vi bidra til en kulturskole som er relevant for alle, har plass for alle og har betydning for alle?

 

I prosjektet KIL (Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet), er ett av de konkrete resultatene et kulturskolemanifest. Her kan vi hente noen av målene som kommunene og kulturskolene kan strekke seg etter i arbeidet med inkludering og utenforskap. Her er et utdrag fra manifestet:

 

  • Kulturskolens verdisyn bygger på menneskerettighetserklæringen, og skal se hvert menneske som en ressurs.
  • Kulturskolen skal være et tilgjengelig sted i barn og unges liv, for kunst og kulturopplevelser, for personlig, sosial og kunstnerisk vekst og utvikling, uavhengig av kjønn, sosial klasse, etnisitet, legning, økonomi og opprinnelse.
  • Kulturskolen skal ha en struktur og tilby aktiviteter som fremmer deltagelse av alle grupperinger slik at rettigheten til å kunne delta i kunst- og kulturlivet blir reell. Kulturskolen skal benytte de mulighetene som ligger i den digitale utviklingen.

Les mer om KIL her

Tilbake til toppen av Fremtidens kulturskole

Tilbake til modellen for Fremtidens kulturskole med lenker