Prosjektledelse og -medarbeidere

Del på:

Prosjektledelse og -medarbeidere

Styringsgruppe

  • Morten Christiansen (direktør, Norsk kulturskoleråd)
  • Kristin Holm Jensen (avdelingsdirektør, KS)
  • Merete Wilhelmsen (rådgiver, Norsk kulturskoleråd)

Prosjektgruppe

  • Torkel Øien (prosjektleder, rådgiver, KS og Norsk kulturskoleråd)
  • Ole Jakob Nedrebø (rådgiver, Norsk kulturskoleråd)
  • Åste Domaas (leder for veiledning og rammeplanutvikling, Norsk kulturskoleråd)
  • Marianne Lindheim (spesialrådgiver, KS)
  • Trond Kalhagen (spesialrådgiver, KS)
  • Annikken Kjær Haraldsen (regiondirektør, KS Trøndelag)
  • Jane Camilla Bjerke Bergh (rådgiver, KS Innlandet)

 Tilbake til toppen av Fremtidens kulturskole