Synliggjøring av erfaringer fra piloten

Del på:

Synliggjøring av erfaringer fra piloten

Fylkesavdelinger i Norsk kulturskoleråd, som har meldt interesse for arbeid med og deltakelse i regionale program (2024-25), kontakter nå kommuner i sitt område, for å motivere til deltakelse.

Deltakelse i programmet vil bidra til gjennomføring av kommunalt og regionalt utviklingsarbeid.  


Det er ikke et enkeltstående prosjekt i tillegg til alt annet, men ses i sammenheng med arbeid med valgte utviklingsområder, hvor Fremtidens kulturskole bidrar til konkretisering og planmessig arbeid med gjennomføringen av disse.  

 

Mer info og muligheter for å ta skrittet nærmere deltakelse, får din kommune ved å melde sin interesse til egen fylkesavdeling, innen 5. januar 2024.

 

Hvorfor skal vår kommune delta i Fremtidens kulturskole?

 

Lillestrøm kommune: – Nyttig og relevant å delta i Fremtidens kulturskole, sier Trude Nordeng Rougnø (bildet), rektor ved Lillestrøm kulturskole.

 

> Se video på Vimeo (varighet: 01:40)

Porsgrunn kommune: Morten Fagervik, rektor i Porsgrunn kulturskole, om Fremtidens kulturskole i Porsgrunn.

 

 

> Se video på Vimeo (varighet: 05:51)

 

Nedenfor finner dere noen fortellinger fra kommuner som deltok i pilotprosjektet:

 

Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune (nettside på ks.no)

Om Frode Laks: Sammenhenger og samskaping mellom barnehage, skole og kulturskole v/kommunaldirektør og kulturskolerektor, Sunnfjord kommune (video på drive.google.com)
Kul-prosjektet: Samhandling mellom barnehage og kulturskole i Nes kommune (video på Vimeo)

> Om Kul-prosjektet: Jon Sverre Bråthen, kommunedirektør fra Nes kommune (video på Vimeo)

Fortellinger fra Målselv, Porsgrunn og Lillestrøm (video på Vimeo)

Fortellinger fra Steinkjer, Høyanger og Ås (video på Vimeo)

> Fortellinger fra Sunnfjord, Inderøy og Bodø (video på Vimeo)

 

KS-podden der livet leves

 

Spill av: Fremtidens kulturskole (podd på shows.acast.com)

 

Episode 140 - søndag 29. januar 2023

 

Avslutningen av prosjektet "Fremtidens kulturskole" ble markert med flotte kulturinnslag og mye ros og gode ord fra regjering, kommuner, KS og Kulturskolerådet. Og når prosjektet nå er slutt, begynner altså framtida for kulturskolene. KS-podden Der livet leves møtte prosjektleder Torkel Øien, kulturskolerektor i Nes kommune i Viken, Ingun Elvhaug, og enhetsleder for kultur i Inderøy kommune i Trøndelag, Ingrid Stai, rett etter at jubelen hadde lagt seg og folk hadde gått hjem.

 

> Les mer om kommunenes erfaringer på ks.no

 

 

Om du vil kontakte noen av kommunene som deltok i piloten, ta kontakt her: torkel.oien@kulturskoleradet.no.

 

Gi gjerne beskjed om det er en konkret kommune du ønsker dialog med.