Idébøker

23.03.2023
Del på:

Idébøker

 

Animasjonsbok

Utgitt: 2009

Utgiver: Norsk kulturskoleråd

Forfatter: Bente Aasheim

Bestilles her

 

Denne boka setter læreren i stand til å lage animasjonsfilm sammen med barn og unge samt til å gjennomføre en kreativ og motiverende undervisning med animasjonsfilm som metode. Boka gir teoretisk og praktisk innføring i hvordan en kan organisere animasjonsarbeid i grunn- og kulturskole samt i hvordan en med enkle grep kan integrere flere fagområder i elevproduserte filmer.

 

 

Idébok for skapende skriving

Utgitt: 2010

Utgiver: Norsk kulturskoleråd

Forfatter: Kjersti Wold

Bestilles her

 

Boka er den første i sitt slag på norsk. Den viser hvordan en, trinn for trinn, bygger opp et skriveverksted eller kurstilbud for skapende skriving. Boka er tilrettelagt for kulturskolen, men kan også brukes i grunnskolen eller i et selvstudium. Den inneholder skriveoppgaver i skjønnlitterær prosa, lyrikk, dramatikk og sakprosa.

 

 

Idébok for visuell kunst i kulturskolen

Utgitt: 2007

Utgiver: Norsk kulturskoleråd

Produksjon og ledelse: Fabiola Charry og Siri Singsaas

Bestilles her

 

Boka er et dugnadsprosjekt. Lærere ved 24 kulturskoler har bidratt med beskrivelser av prosjekt, teknikker og oppgaver. Formålet med utgivelsen er å synliggjøre gode ideer og gjøre disse tilgjengelig for alle som er i kontakt med faget samt gi inspirasjon og nye impulser. Boka er også et faglig verktøy og et nyttig hjelpemiddel i skapende prosesser, og kan brukes aktivt i kulturskolens undervisning.

 

 

Veiledningsbok for teater i kulturskolen

Utgitt: 2013

Utgiver: Norsk kulturskoleråd

Forfatter: Kirsti B. Ulvestad

Bestilles her

 

Norsk kulturskoleråd håper denne boka skal være nyttig for alle som arbeider med drama og teater i kulturskolen. Likeså at den kan stimulere flere kommuner til å starte et teatertilbud ved sine kulturskoler. Boka tar utgangspunkt i undervisningens fokus og går videre til undervisningens substans og deretter praktisering av teater på scenen. Boka rommer også mange tips om prosjektledelse.

 

Bestill idébøker og andre læremidler