KIL-forsk

Del på:

KIL-forsk

Som en del av KIL er det også dannet et nettverk, KIL-forsk, bestående av ph.d.-studenter og forskere fra flere av de tre landenes universitet og høgskoler. KIL-forsk har fungert som en ressursgruppe og har deltatt på flere av KIL-samlingene.