Publikasjoner

Del på:

Publikasjoner

Her finner du lenker til publikasjoner som Norsk kulturskoleråd - alene eller sammen med andre - står som utgiver av.

 

Publikasjonene er listet opp etter utgivelsesår, de nyeste utgivelsene finner du øverst.

2020  

Kulturskolen og

praktisk-pedagogisk

utdanning (PPU)

Rapport fra arbeidet med

kartlegging av og undersøkelse

om muligheter og behov for

PPU for kulturskole

Utgitt av Norsk kulturskoleråd, 2021

 

Lenke til publikasjon (ny versjon)

Lenke til publikasjonen (gammel versjon)*

 

*) Navn på institusjon er oppgitt feil to steder i oversikten over PPU-tilbud. Det står Universitetet i Bergen, Griegakademiet. Det korrekte er Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design. Dette er korrigert i den nye versjonen.

 

Lenke til omtale av rapporten

 

En styrket kulturskole?

Om kulturskolens forankring,

rolle og ambisjoner og

kompetanse i kulturskolen

Rapport - fra Nasjonalt fagseminar i 2019

Utgitt av Norsk kulturskoleråd og KS, 2020

 

Lenke til publikasjonen

 

Lenke til omtale av publikasjonen

 

2019

 

Kulturskolerelatert forskning

i Norden (oversikt)

Rapport

Utgitt av Norsk kulturskoleråd og

Statens kulturråd (Sverige), 2019

 

Lenke til publikasjonen

 

Lenke til omtale av publikasjone n

 
 2016  

Rammeplan for kulturskolen,

"Mangfold og fordypning"

Utgitt av Norsk kulturskoleråd, 2016

 

Lenke til publikasjonen

(fins i fire språkversjoner)

 

Lenke til omtale av publikasjonen

2005

 

Bedre og bedre?

Kvalitetsutvikling i kulturskolen

Utgitt av Norsk kulturskoleråd, 2005

 

Lenke til publikasjonen