Publikasjoner

Del på:

Publikasjoner

[Sida er under oppbygging - mer innhold kommer fortløpende i februar 2020]

 

Her finner du lenker til publikasjoner som Norsk kulturskoleråd - alene eller sammen med andre - står som utgiver av.

 

Publikasjonene er listet opp etter utgivelsesår, de nyeste utgivelsene finner du øverst.

2020  

En styrket kulturskole?

Om kulturskolens forankring, rolle og

ambisjoner og kompetanse i kulturskolen.

Rapport - fra Nasjonalt fagseminar i 2019

Utgitt av Norsk kulturskoleråd og KS, 2020

Lenke til publikasjonen

Lenke til omtale av publikasjonen

 

2019

 

Kulturskolerelatert forskning i Norden (oversikt)

Rapport

Utgitt av Norsk kulturskoleråd og

Statens kulturråd (Sverige), 2019

Lenke til publikasjonen

Lenke til omtale av publikasjonen

 
 2016  

Rammeplan for kulturskolen,

"Mangfold og fordypning"

Utgitt av Norsk kulturskoleråd, 2016

Lenke til publikasjonen

(fins i fire språkversjoner)

Lenke til omtale av publikasjonen

 

2005

 

Bedre og bedre?

Kvalitetsutvikling

i kulturskolen

Utgitt av Norsk kulturskoleråd, 2005

Lenke til publikasjonen