Høring: Ny rammeplan for kulturskolen

Del på:

 

Viktig: Denne høringen er nå stengt (høringsfristen var 15. mai 2024), men leverte innspill kan leses.

 

Høringa gjaldt utkast til ny rammeplan for kulturskolen  overordnet del

 

Rammeplan for kulturskolen skisserer rammen for en kulturskole som til enhver tid er aktuell i kommunens oppgave med å legge til rette for gode liv for innbyggere i kommunen. 

 

I Meld. St. 18 (20202021) ber regjeringa om at Norsk kulturskoleråd vurderer endringer i Rammeplan for kulturskolen, i tråd med formålet for kulturskole slik det er skissert i nevnte stortingsmelding. 

 

Alle som har interesser knyttet til utformingen av ny rammeplan for kulturskolen, var invitert til å bidra med innspill til arbeidet, gjennom å levere høringsinnspill.

 

> Les aktuell nyhetssak om endringsarbeidet (publisert: 23. februar 2024)

 

Meny

Les og se høringsinformasjon

Les leverte innspill

Les utkast til rammeplan

 

 

 

Høringsinformasjon

 

Svar som ble gitt via høringsskjemaet er offentlig og er publisert på kulturskoleradet.no.

 

Innspill eller kommentarer som en ikke ønsket skulle offentliggjøres, eller som ikke naturlig fanges opp gjennom høringsspørsmålene, kunne sendes til post@kulturskoleradet.no –med Høringsinnspill i emnefeltet.

 

> Rammeplan for kulturskolen - Høringsbrev til kommunene - bokmål

> Rammeplan for kulturskolen - Høringsbrev til kommunene - nordsamisk

 

> Tilbake til toppen av sida og meny

 

Utkast til rammeplan

 

Høringsutkast for ny rammeplan for kulturskolen  bokmål (PDF)

> Høringsutkast for ny rammeplan for kulturskolen  nordsamisk (PDF) 

 

> Tilbake til toppen av sida og meny

 

Les innkomne innspill

 

Les innkomne innspill her (egen side på kulturskoleradet.no)

 

Merk: Av ulike årsaker er det en håndfull innspill som ennå ikke vises på innspillssida. Vi jobber med problemet og håper innen kort tid å få lagt ut de siste innspillene.

 

> Tilbake til toppen av sida og meny