Norsk Tipping satser på kulturskolen

img_318.jpg
NY AVTALE: Wilhelm Dahl gleder seg over en ny, treårig avtale med Norsk Tipping. (Foto: Norsk kulturskoleråd)
16.01.2005 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Norsk Tipping satser på kulturskolen

TRONDHEIM: Norsk Kulturskoleråd har forhandlet fram en treårsavtale med Norsk Tipping til en verdi av 5,4 millioner kroner.

 

Det skriver Kulturtrøkk, informasjonsbladet til Norsk Kulturskoleråd.

 

Dette er en omfattende sponsoravtale innen norsk kulturliv, og medfører at ikke mindre enn tre millioner kroner går direkte ut til kulturskoleelever de neste tre årene i form av Drømmestipend-tildelinger.

 

Norsk Tipping forplikter seg også til økonomisk innsats i forbindelse med NRK-programmet ”Godt Musikkår!”, som produseres i samarbeid med Norsk Kulturskoleråd.

 

- Vi er veldig glad for at denne avtalen er blitt mulig i en tid da Norsk Tipping og andre sponsorer skjærer ned sin sponsorstøtte til blant annet mange idrettsformål, sier utviklingssjef Wilhelm Dahl, som har framforhandlet avtalen på vegne av Norsk Kulturskoleråd.

 

Norsk Kulturskoleråd og Norsk Tipping inngikk i 2003 en toårsavtale om sponsing av Drømmestipendet i 2004 og 2005. I den avtalen inngikk en intensjon om at det skulle inngås en treårsavtale for 2006-2008, om partene var tilfreds med samarbeidet.

 

- Vi har fått mye og god mediaomtale av Drømmestipendet. For både Norsk Tipping og kulturskolerådet har det vært viktig at selve stipendutdelingen skal finne sted samme dag over hele landet, for å få massiv oppmerksomhet om denne begivenheten. Vi ser ut til å ha lyktes godt med det, sier Dahl.