Wilhelm Dahl trekker seg fra EMU-presidiet

img_314.jpg
FORLATER EMU-PRESIDIET: Wilhelm Dahl. (Foto: Norsk kulturskoleråd)
11.01.2005 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Wilhelm Dahl trekker seg fra EMU-presidiet

TRONDHEIM: Wilhelm Dahl fra Norge og Norsk Kulturskoleråd har valgt å trekke seg som medlem i presidiet i Europeisk Musikkskoleunion (EMU).

 

Det samme har presidiets leder; Jan van Muilekom fra Nederland.

 

Begge finner det svært vanskelig å skulle kombinere et stadig mer omfattende og krevende EMU-arbeid med sine øvrige arbeidsoppgaver. Wilhelm Dahl arbeider som utviklingssjef i Norsk Kulturskoleråd.

 

van Muilekom ble på EMUs generalforsamling i Italia erstattet av finske Timo Veijola - som ble valgt som presidiets nye leder. Andre nye styremedlemmer: sveitsiske Helena Maffli og nederlandske Marion van der Hoeven.

 

EMU er sammenslutningen av de nasjonale organisasjonene som jobber med musikk- og kulturskoler i Europa. For tiden teller organisasjonen 25 medlemsland.