Kulturskolen øverst på historisk kravliste

img_313.JPG
FÅR KRAVLISTE: Kunnskapsminister Øystein Djupedal.
16.11.2005 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Kulturskolen øverst på historisk kravliste

OSLO: Definer kulturskolene som lokale ressurssentra, start arbeidet med forskrifter for kulturskoler og øk rammeoverføringen til kommunene under mottoet "Kulturskole for alle".

 

Dette kravet står øverst på lista som fem store organisasjoner har blitt enige om at er deres felles prioritering innen kultur- og utdanningsfeltet. Kravlista er oversendt til kulturminister Trond Giske og kunnskapsminister Øystein Djupedal.

 

De fem organisasjonene er Norsk Kulturskoleråd, Norsk musikkråd, Norges Musikkorps Forbund, Ungdommens kulturmønstring og Musikernes fellesorganisasjon.

 

- At man klarer å enes om såpass kompliserte saker, er unikt og veldig gledelig, sier en glad direktør Harry Rishaug i Norsk Kulturskoleråd, som tror denne enigheten vil bli lagt merke til av de styrende politikerne.

 

I følge de fem organisasjonene er følgende viktigst nå:

 

1) Å definere kulturskolene som lokale ressurssentra, starte arbeidet med forskrifter for kulturskoler og øke rammeoverføringen til kommunene under mottoet "Kulturskole for alle"

 

2) Å reversere kuttene i Frifond, og tilskuddet til voksenopplæring

 

3) Å øke tilskuddet til Ungdommens kulturmønstring med midler til lokale utviklingsprosjekt

 

4) Å videreføre satsingen på Den kulturelle skolesekken

 

De fem organisasjonene representer samlet et unikt spekter av organisasjoner og personer innenfor norsk kulturliv. Og det var ikke selvsagt at man skulle bli enig om prioriteringene.

 

- Vi har alle våre hjertebarn, men fant ut at det nå var viktigere å stå sammen om våre felles krav, sier Terje Adde i Norsk musikkråd.

 

Samlet representerer de fem organisasjonene store deler av det lokale musikklivet, og en enighet hos disse vil ganske sikkert være noe politikerne merker seg.