3,6 mill. kr fordelt til kulturskoleutvikling

img_276.jpg
img_276.jpg
18.12.2007 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

3,6 mill. kr fordelt til kulturskoleutvikling

TRONDHEIM: Mange i kulturskolelandet vårt blir ekstra glade denne uka.

 

En ”førjulsgave” på 3,6 millioner kroner i form av Skapende Lærings-midler og midler fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er nå fordelt på 134 søknader.

 

Det kom inn cirka 200 søknader med samlet søknadssum på 6.744.425 kroner.

 

Det er Norsk kulturskoleråd som har administrert alt arbeidet med fordelingen, og hvem som skulle få hva ble vedtatt i samråd med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, som i denne forbindelse er Utdanningsdirektoratets representant.

 

De fleste søknadene som nå får tilsagn om støtte får beløp på inntil 30.000 kroner. Men søknader fra storkommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Asker og Bærum har blitt særskilt behandlet på grunn av kommunenes størrelse og har derfor fått tildelt større beløp.

 

- De aller fleste søknadene viser at kommunene er i ferd med å skaffe seg de samarbeidsallianser som er ønsket ut fra nasjonale strategier for å kunne oppruste kulturskolen til å bli et ressurssenter i kommunen. Vi er stolte over å kunne si at de aller fleste søknadene vi har mottatt er godt gjennomarbeidet, sier saksbehandler Merete Wilhelmsen i Norsk kulturskoleråd.

 

Det vil bli sendt brev til alle tilsagnsmottakerne i nær framtid med beskjed om at de må melde tilbake om de ønsker å motta midlene.

 

- Ved hjelp av våre fylkesledere og -konsulenter håper vi at vi kan få midlene ut til kommunene så snart som mulig, sier Wilhelmsen.