Strategiplanen framlagt

img_279.JPG
PRESENTERTE STRATEGIPLAN: Kunnskapsminister Øystein Djupedal.
04.07.2007 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Strategiplanen framlagt

OSLO: Omsider ble den i lang tid omtalte strategiplanen for kunst og kultur i opplæringen lagt fram.

 

På en pressekonferanse med spesielt inviterte deltakere fra kulturlivet, sa statsråd Øystein Djupedal seg glad for å kunne presentere et historisk dokument.

 

Denne planen er den første i sitt slag. Blant annet inneholder den en rekke tiltak som skal bidra til å integrere og utvikle kunsten og kulturens plass innenfor opplæringen.

 

Kulturskolene står som ventet sentralt i planen. Mange vil likevel savne konkrete tiltak for å imøtekomme de grunnleggende utfordringene for kulturskolens basisvirksomhet i mange kommuner: lavere skolepengesatser og reduserte ventelister. Her overlater staten fortsatt ansvaret fullt og helt til kommunene.

 

- Planen har imidlertid en rekke gode intensjoner og utfordringer, både for sentrale og lokale myndigheter. Sett fra Norsk kulturskoleråds ståsted, er den mest åpenbare konklusjonen at organisasjonen må komme til å spille en helt sentral rolle i realiseringen av mange av de fine målsettingene og foreslåtte tiltakene, sier direktør Harry Rishaug i Norsk kulturskoleråd.

 

- Kommunene skal veiledes, bl.a. ved at det utarbeides suksesskriterier for hvordan en et godt kulturskoletilbud kan oppnås. Kulturskolen som lokale ressurssentra betyr økt satsing på et bredere fagtilbud, bedre speiling av det kulturelle mangfoldet, videreutvikling av samordnet kommunal musikkopplæring, og av kulturskolens rolle i forbindelse med Den kulturelle skolesekke, sier Rishaug og mener at i alle disse sammenhengene vil Norsk kulturskoleråd være et verktøy både for de sentrale og lokale myndighetene, og i samspill med frivillige organisasjoner og utdanningsinstitusjonene.

 

Strategiplanen kan lastes ned

Kulturskolene vil få tilsendt planen fra Utdanningsdirektoratet.

 

Den kan i tillegg lastes ned på Kunnskapsdepartementets hjemmeside her