Talentutvalg opprettes

img_278.jpg
OPPRETTER TALENTUTVALG: NMH ønsker å se nærmere på talenttilbudet for unge musikere. (Foto: NMH)
01.07.2007 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Talentutvalg opprettes

OSLO: Norges musikkhøgskole har tatt initiativ for oppretting av et utvalg som skal vurdere tilbudet til musikktalentene. Norsk kulturskoleråd er invitert til å delta i utvalget sammen med ledelsen fra Barratt Dues musikkinstitutt.

 

Fra Norges musikkhøgskole medvirker rektor Eirik Birkeland og studiesjef Kjetil Solvik, fra Barratt Dues musikkinstitutt rektor Stephan Barratt Due og leder for Unge talenter, Alf Richard Kraggerud. Norsk kulturskoleråd er representert med rektor Vidar Hjemås og rektor Olav Kjøk samt direktør Harry Rishaug.

 

Utvalget skal beskrive dagens situasjon og foreslå framtidige ordninger. Et utgangspunkt er den lørdagsskolemodell i regi av kulturskolene som er under utvikling flere steder i landet, men TUP (Talentprogrammet) i regi av musikkhøgskolen og konservatoriene vil også bli evaluert.

Arbeidet forventes presentert på en konferanse i Oslo i slutten av november.