Stortingsmelding om det rytmiske musikkfeltet framlagt

img_259.jpg
NY STORTINGSMELDING: Fra kulturminister Trond Giske (Foto: Regjeringen)
25.04.2008 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Stortingsmelding om det rytmiske musikkfeltet framlagt

OSLO: Kultur- og kirkeminister Trond Giske presenterte i dag stortingsmeldingen "Samspill. Et løft for rytmisk musikk".

 

- Regjeringen vil gi et løft for pop, rock, jazz, folkemusikk og verdensmusikkmusikk. Vi vil gi et tydelig signal om at det rytmiske musikkfeltet skal likestilles med musikkfeltet for øvrig hva gjelder anerkjennelse og betydning, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

 

Regjeringen legger opp til en ny struktur med fire tilskuddsordninger for rytmisk musikk: musikkinnkjøp, musiker, arrangør og utstyr for profesjonelle utøvere og aktører.

 

Den internasjonale satsingen for norsk musikkeksport skal styrkes gjennom bedre samordning. Regionale kompetansesentra og styrking av faglige nettverk er et satsingsområde. Meldingen tar også til orde for å styrke de landsomfattende musikkorganisasjonene.

 

Stortingsmeldingen finner du her

Siste fra Kulturtrøkk: