En nestor inntar direktørstolen

img_256.JPG
NY DIREKTØR: Oddvin Vatlestad.
27.05.2008 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

En nestor inntar direktørstolen

 TRONDHEIM: Han vet nok hva han går til, nydirektøren i Norsk kulturskoleråd. Få andre kjenner både organisasjonens historie og nåsituasjon så grundig som Oddvin Vatlestad.

 

Norsk kulturskoleråds sentralstyre bestemte mandag å tilby dagens konstituerte direktør toppstillingen i rådet på permanent åremålsbasis. Dermed valgte styret å satse på den blant søkerne som best kjenner organisasjonen. 62-årige Vatlestad var også den eldste av de tolv søkerne, så styret har på alle vis satset på at Norsk kulturskoleråd er best tjent med en leder med mye modenhet, stor kompetanse om skoleslaget og bred erfaring fra arbeid i rådet.

 

- Avgjørende for min søknad var et ønske om å skape den ro og trygghet organisasjonen behøver i arbeidet for å stå samlet bak en felles strategi til beste for kulturskolesaken, sier Oddvin Vatletad.

 

15-årsjubileum

 

Det er i år 15 år siden Oddvin Vatlestad trådte inn i organisasjonens rekker, som underdirektør. Til den jobben kom han fra stillingen som undervisningsinspektør i Trondheim kommunale musikk- og kulturskole, en stilling han da hadde hatt i 20 år. Før det har Vatlestad arbeidet blant annet som kommunal musikkleder i Bømlø kommune, dirigent for flere korps i Trondheim og seksjonsleder i Samordnet musikkforsøk i Trondheim, Bjugn og Sandnes. Han er utdannet ved Høgskolen i Bergen (mellomfagstudium i musikk).

 

- Jeg tenkte meg grundig om før jeg søkte stillingen. Men etter å ha fungert i direktørstillingen siden 1. januar i år og gjort positive erfaringer, fant jeg at det var rett å søke, sier Vatlestad. - Jeg har følt en enorm støtte fra de ansatte i disse månedene. Alle har bidratt til å oppfylle de forventninger og utfordringer som vi er stilt overfor fra myndigheter og medlemsmassen i organisasjonen.

 

- Inkluderende leder

 

Vatlestad føler at det er en flott entusiasme og lagånd i staben, og mener at med den bemanningen organisasjonen har i dag - både sentralt og regionalt - stort sett har den kompetansen som trengs for å løse de oppgaver oreganisasjonen står overfor.

 

- Jeg håper å være den inkluderende lederen som er påkrevet for at vi som organisasjon skal bidra til at kulturskolene skal bli de ressurssentra som Kunnskapsdepartementet har beskrevet i sin strategiplan for kunst og kultur i opplæringen; "Skapende læring".