Hver fjerde vil spille selv

img_252.jpg
SPILLELYST: Mange nordmenn ser viktigheten av å utøve musikk. (Foto: Stock Photo)
27.05.2008 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Hver fjerde vil spille selv

STAVANGER: Fire av ti nordmenn synes det er viktig eller svært viktig for livskvaliteten å selv spille et musikkinstrument.

 

Stadig flere bærer på drømmer om å spille musikk. I en landsomfattende undersøkelse gjennomført av Opinion går det fram at 25 prosent har lyst til å lære seg et instrument, skriver Stavanger Aftenblad. Blant dem som allerede spiller selv er det avkobling som er det viktigste motivet for nesten halvparten. Hver fjerde oppgir inspirasjon og like mange svarer hygge som viktigste drivkraft for egne spillerier.

 

Kvinner slutter

 

Undersøkelsen viser også at det er flere jenter enn gutter i alderen 6-15 år som spiller selv, men at det er tilsvarende flere menn i alderen 31 år og eldre som spiller.

 

– Det er fristende å hevde at det er kvinners tidsklemme som gjør at de slutter å spille når de får barn, sier Pål Asplin til Stavanger Aftenblad. Han er daglig leder i Music Retail Holding (MRH), selskapet som har bestilt undersøkelsen.

 

Overrasket

 

Asplin er overrasket over hvor mange som selv vil spille. Det er en tydelig holdningsendring på gang.

 

– Mens det å spille tidligere var sterkt forbundet med korpskultur og samspill, dreier det seg nå mer mot selvrealisering og dyrking av individuelle talent, sier Asplin. En av grunnene til dette kan være de populære talentprogrammene på tv, som Idol.

 

Solister

 

Også korpsbevegelsen forteller at musikantene vil vise seg mer fram enn før: Under kretsmesterskapet i korpsmusikk i Rogaland i 2003 stilte det 6 solister til konkurranse.

 

– I 2008 var det hele 59 deltakere i solistklassen i kretsmesterskapet, sier Jane Merete Jonassen i Norges Musikkorps Forbund Rogaland.

 

 

Nesten 30.000 barn står i dag på venteliste for å komme inn på en av landets kulturskoler.

 

– Ja, ventelistene har økt de siste årene, selv om også er flere elevplasser nå, sier direktør Oddvin Vatlestad i Norsk Kulturskoleråd. På landsbasis er det i dag 120.000 elevplasser i 407 kulturskoler. 80 prosent av disse er musikkopplæring, resten er dans, drama og bildende kunst.