Ny sangbok til hele Norge

img_244.jpg
img_244.jpg
01.09.2008 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Ny sangbok til hele Norge

TØNSBERG: Mandag 1. september kom den nye sangboka ”Sang i Norge”. Hver eneste barneskole i landet får ett klassesett i gave.

 

– Et løft for å gjenreise sangen i skolen og i samfunnet ellers, sier avdelingsleder Finn Stenstad ved Høgskolen i Vestfold.

 

I over to år har Senter for pedagogiske tekster ved Høgskolen i Vestfold i samarbeid med Musikk i Skolen, Rikskonsertene og musikkforlaget Norsk Noteservice AS utviklet prosjektet. Ideen om en ny sangbok kunne realiseres takket være gaver på ca 3,5 millioner kroner, primært gaver fra Sparebankstiftelsen, DnB Nor, Anders Jahres humanitære stiftelse, Norsk kulturråd, Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet.

 

Ny sangbok for nye tider

 

– Boka vil gi lærerne både hjelp og inspirasjon til å synge mer i løpet av skoledagen, mener generalsekretær Alexander Krohg Plur i Musikk i Skolen. Avdelingsleder Finn Stenstad peker på at Mads Bergs sangbok, sammen med Nordahl Rolfsens lesebok, var hovedinnholdet i den kulturelle skolesekken framfor noe for generasjonene mellom 1905 og 1965.

 

– Men nye vinder, nye tider, nye strømninger har etter denne perioden gjort nasjonsbyggingsprosjektet mindre aktuelt, sier Stenstad. – Vi tror imidlertid at verdifullt fellesgods også har sin betydning for dagens og fremtidens unge. Men da med et noe annet innhold enn tidligere. Det er derfor den nye sangboken, ”Sang i Norge”, er etter vår mening betydningsfull påmange måter: sosialt, kulturelt, pedagogisk og ikke minst i et flerkulturelt perspektiv.

 

Skolen viktig kulturarena

 

– Sang som opplevelse, samlende kraft, kulturbærer og dannelse for livet er svekket i bar- neungdomskulturen og i skolen, sier generalsekretær Alexander Krohg Plur i Musikk i Skolen. – Prosjektet ”Sang i Norge” er et barn av sin tid. Norge har få felles, nasjonale kulturarenaer. Skolen står igjen som en av de få, og kanskje den viktigste. Barn som vokser opp i dag har ikke har et sangrepertoar felles med jevnaldringene landet over.

 

Se www.sanginorge.no for enda mer informasjon om den nye sangboka