Narvik kulturskole i dyp krise

img_213.gif
img_213.gif
05.01.2009 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Narvik kulturskole i dyp krise

NARVIK: Landets eldste kommunale kulturskole er i sin 55-årige eksistens dypeste krise. Halvparten av elevene ved Narvik kulturskole står i fare for å miste sitt undervisningstilbud i år.

 

Dette fordi det er vedtatt ekstra budsjettkutt innen kultursektoren i Narvik kommune i 2009. Fem årsverk fjernes fra kulturskolen fra høsten 2009, fra en skole som har gitt mange unge kulturutøvere gode muligheter og opplevelser gjennom mange år. Spareeffekten for kommunen i 2009 blir én million kroner - og to millioner kroner i årene deretter.

 

Før jul ble budsjettkutt på totalt 80 millioner kroner - omfatter cirka 80 stillinger - vedtatt. Det var Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti som sørget for at Narvik kulturskole opplever tidenes verste budsjettbarbering.

 

Narvik ender på den såkalte ROBEK-lista neste år - og blir underlagt Fylkesmannens overoppsyn. Kommunen forbruker nå cirka 130 millioner kroner mer enn den har i inntekter. Neste år blir underskuddet 52 millioner, etter flertallets innstilling. Så går underskuddet gradvis ned, og først i 2012 blir det overskudd.

 

– En katastrofe

 

– For oss er vedtaket om å kutte så mange årsverk en katastrofe, sier Sigfred Olsen, leder ved Narvik kulturskole.

 

Han hadde forberedt seg på i verste fall å miste ett årsverk. Når det nå ligger an til at fire eller fem av i alt 12 årsverk blir borte, er han helt uforberedt på hvilke konsekvenser det vil medføre.

Narvik kulturskole har i dag 650 brukere. Muligens mister så mange som halvparten av elevene sitt undervisningstilbud i løpet av dette året.

 

Kulturskolens leder forventer en tett dialog med politikerne i forbindelse med framtidige kutt. – Vi hadde ikke forberedt oss for denne eventualiteten, sier Sigfred Olsen som ble nedringt av engstelige ansatte etter at nyheten ble kjent.

 

Kriger for kulturskolen på Facebook

 

Det er kulturopprør på Facebook etter vedtaket om å fjerne stillinger fra Kulturskolen. Mange har en mening. Etter at politikerne i Narvik vedtok kutt i kulturbudsjettet etablerte narvikmusikeren Jan Erik Steen gruppa «Den store Kulturkrigen» på Facebook.

 

Mandag 5. januar kl. 10.00 hadde gruppa 479 medlemmer og de engasjerte protestinnleggene er mange.

 

– Hensikten med å etablere gruppa er prøve å få politikerne til å skjønne hvor galt det er å kutte ned en masse stillinger i kulturskolen, sier Jan Erik Steen.

 

Bård Hestnes, fagkoordinator i musikk i Norsk kulturskoleråd, er forundret over det dramatiske kuttvedtaket i Narvik. Han kommenterer saken slik i Facebook-gruppa:

 

”Hva er det som skjer i Narvik? Kulturskolen i Narvik, med sine lange tradisjoner, har vært en skole mange kommuner har sett opp til. Norsk kulturskoleråd er meget forbauset over de politiske prioriteringer og vedtak som i disse dager utføres i Narvik. Dette er stikk i strid med nasjonale føringer og satsingen på den kommunale kulturskolen som et ressurssenter i sin kommune”.