Nytt kulturløft - kulturskolen prioriteres

img_207.jpg
LØFT PÅ GANG: Trond Giske (Foto: NHD)
05.01.2009 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Nytt kulturløft - kulturskolen prioriteres

OSLO: Kulturminister Trond Giske arbeider med et nytt norsk kulturløft, og statsråden mer enn antyder at kulturskolen blir en av sektorene som nå vil bli prioritert.

 

Det forteller statsråden i et omfattende intervju med Aftenposten som du i sin helhet finner her.

 

– Vi skal utforme «Kulturløftet versjon 2.0». For faktum er at Kulturløftet i 15 punkter fra 2005 er så nær fullføring allerede, mange år før fristen i 2014, at vi er nødt til å lage et nytt kulturløft for siste halvpart av perioden frem til 2014. I løpet av våren kommer jeg til å invitere norsk kulturliv svært bredt til å delta i utformingen av det oppdaterte, nye Kulturløftet, sier statsråd Trond Giske til Aftenposten.

 

Ønsker mer like priser

 

– Jeg håper kulturen blir enda tydeligere og synligere etter 2009. Noen viktige debatter vi kommer til å få med «Kulturløftet versjon 2.0.», er grensen mellom det statlige og det kommunale kulturansvaret. Det finnes to sektorer der forventningene om et kulturløft er store, men der vi sliter veldig med at vi har delegert hele ansvaret til det lokale styringsnivået, sier Giske til Aftenposten og fortsetter:

 

– Det ene er biblioteksektoren, som er overmoden for reform. Det andre er kulturskolene: Hvordan få til bedre dekning og mer felles priser? Etter at Bondevik-regjeringen fjernet det øremerkede, statlige tilskuddet og maksprisen, er utfordringen også her å få til et nasjonalt løft, fordi de lokale forskjellene er så store, sier Giske til Aftenposten.

 

Øremerking tilbake?

 

Kommunesektorens kulturbudsjetter har økt med 1,6 milliarder til ca. 7 milliarder kroner fra 2004 til 2007, altså nesten like mye som det statlige kulturbudsjettet. Men Aftenposten vil vite hvordan skal Giske få til et ambisiøst løft på to utvalgte, spesifikke sektorer - uten å gjøre overgrep mot den grunnfestede lokale friheten?

 

– Flere øremerkede midler kan være aktuelt, like ens ny og klarere lovgivning. Men det blir krevende å få til når lokalpolitikere ønsker seg desentralisert makt samtidig som vi rikspolitikere ønsker felles ambisjoner og ytelser uansett hvor du bor.