Ny forskningsrapport om kunst og kultur i opplæringen

img_179.jpg
FORSKER: Aud Berggraf Sæbø. (Foto: Universitetsforslaget)
11.09.2009 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Ny forskningsrapport om kunst og kultur i opplæringen

 STAVANGER: På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen har førsteamanuensis Aud Berggraf Sæbø ved Universitetet i Stavanger gjennomført en casestudie av fire skoler med en aktiv satsing på kunst og kultur i opplæringen.

 

Sæbø viser at skolenes vellykkede satsing på kunst og kultur kan skyldes en rekke faktorer eller suksesskriterier:

 

- Rektors bevisste evne og vilje til å satse bredt på kunst og kultur i opplæringen

- En bevisst satsing på høyt kvalifiserte lærere i alle de estetiske fagene, også i dans, drama og digitale media/film

- Utvikling av modeller for flerfaglig og tverrfaglig undervisning gjennom temaorganisering av opplæringen som innarbeides i skolens årsplan og følges opp av lærerne i fellesskap

- Bevisst arbeid med grunnleggende ferdigheter i alle de estetiske fagene

- Bevisst satsing på kvalitet i tema- og prosjektarbeid som videreføres i presentasjoner, utstillinger og sceneframføringer i skole- og nærmiljø

- Bevisst bruk av den kulturelle skolesekken som en integrert del av opplæringen

- Aktivt samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner som integreres i opplæringen

- Samarbeid med kulturskolen om opplæring, kompetanseheving og felles prosjekt

 

Rapporten viser at de estetiske fagenes omfang og timetall, kompetansemål og status i læreplanen også er viktige forutsetninger for en god opplæring i de estetiske fagene.