Sprøyter 40 millioner inn i kulturskolen

img_176.jpg
KULTURSKOLESATSING: Statsråd Bård Vegar Solhjell "blar opp" penger til kulturskolen. (Foto: Kunnskapsdepartementet)
07.09.2009 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Sprøyter 40 millioner inn i kulturskolen

OSLO: Regjeringen setter i gang en storstilt satsing på kulturskolen.

 

Det gjør den ved å øremerke 40 millioner kroner til kulturskolene på neste års statsbudsjett samt igangsette forsøk mellom kulturskolen og SFO for bedre samarbeid.

 

Det sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet, og markerer dermed starten på arbeidet med å virkeliggjøre Kulturskoleløftet II som skal gi alle barn som ønsker det et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris.

 

– Disse pengene kommer i tillegg til midlene kommunene har gjennom sine frie inntekter, påpeker Solhjell overfor NTB. Kunnskapsministeren er snar med å understreke at om de 40 millioner kronene på statsbudsjettet for neste år kan virke litt snaut, så er det bare det første skrittet i en storsatsing de neste fire årene. Regjeringen ønsker å integrere kulturskoleaktiviteter i større grad med skoler og ikke minst skolefritidsordningen.

 

Sammen med barne- og familieminister Anniken Huitfeldt (Ap) og Senterparti-nestleder Trygve Slagsvold Vedum besøkte Solhjell mandag Lilleaker skole i Oslo for å fortelle pressen at kulturskolene nå settes øverst på timeplanen.

 

– I Kulturløftet II er det de som er den store oppgaven, sier Huitfeldt til NTB

 

– Veldig hyggelig og svært prisverdig

 

Direktør Oddvin Vatlestad i Norsk kulturskoleråd mottok mandagen budskap om 40 millioner kroner til kulturskolen med stor glede.

 

– Det gjør meg svært glad at regjeringen nå følger opp sin flotte lovnad i Kulturløftet II med å øremerke en konkret sum. Dette vil bety veldig mye positivt for kulturskolene, sier Oddvin Vatlestad. Han håper det vil komme noen føringer som sier noe om hvordan midlene skal brukes. – Det er svært viktig å sørge for at det nå blir et øvre tak for skolepengesatsene, slik at dette beløpet ikke umuliggjør kulturskolegang for barn fra familier med mindre god råd, sier Vatlestad.

 

Lange ventelister

 

Over 120 000 barn og unge går i kulturskole i Norge. Fra 2006 til 2009 fikk om lag 4 000 flere barn og unge plass i kulturskolen, men mange står fortsatt på venteliste. I opplæringsloven er det slått fast at alle kommuner skal ha tilbud om kulturskole, men det er store forskjeller mellom kommunene både når det gjelder tilbud og pris.

 

Regjeringens mål er at flere skal få utvikle sine talenter og få gode opplevelser med kunst og kultur. I skolen skal kunst og kultur både ha en sentral plass som fag og kunnskapsområder, og kunne bidra til variasjon og motiverende arbeidsmåter.

 

Tiltak for å sikre kulturskole for alle

 

I Kulturløftet II, som ble framlagt i august, lovet regjeringen at kulturskolen skal sikres ved statlige stimuleringsmidler og en solid kommuneøkonomi samtidig som en ønsker å utrede et mer omfattende kulturskoletilbud i tilknytning til SFO/skole. Et samarbeid mellom kulturskole og SFO kan gi mange flere et kulturskoletilbud og gi mer kvalitet i SFO. Det skal være rom for ulik lokal organisering av kulturskolen.

 

Et utvalg under ledelse av førsteamanuensis ved Høyskolen i Oslo; Theo Koritzinsky, skal utrede ”Et mer omfattende kulturskoletilbud i tilknytning til SFO/skole”. Mandat og øvrige utvalgsmedlemmer vil komme kort tid etter valget, og utvalget vil levere sin innstilling våren 2010.

 

Noen stikkord om hva som nå kommer:

 

* En ny, øremerket støtteordning for å utvikle nye kulturskoletilbud. Dette kan eksempelvis være forsøk med nye uttrykksformer, ny organisering av kulturaktiviteter og nye former for samarbeid med lokale kulturkrefter

* Lokale forsøk med kulturskoletilbud i SFO. Ulike modeller med og uten foreldrebetaling skal forsøkes ut. Forsøket vil omfatte mellom 7 000 og 10 000 barn

* Det bevilges midler til øremerket støtteordning og lokale forsøk med kulturskoletilbud i statsbudsjettet for 2010