Kulturskolelærere i vest etterlyser lovet satsing

img_146.jpg
FÅR BREV: Kristin Halvorsen. (Foto: Kunnskapsdepartementet)
29.04.2010 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskolelærere i vest etterlyser lovet satsing

NORDFJORDEID: Kulturløftet II var som liflig musikk i ørene våre. Endelig kom det tydelige og positive signal for en satsing i kulturskolene. Men hva skjer nå? Vi ser med uro på den dreiningen vi registrerer nå.

 

Det skriver kulturskoleledere i fylkene Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane i et brev til statrådtroikaen kunnskapsminister Kristin Halvorsen, kulturminister Anniken Huitfeldt og forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.

 

Regjeringen har slått fast at det skal gjennomføres et kulturskoleløft slik at alle barn som ønsker det får et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris. Det skal legges til rette for synliggjøring av kulturskolen og for talentutvikling, og et mer omfattende kulturskoletilbud i tilknytning til SFO/skole skal utredes.

 

Det lederne er urolig over er følgende:

- Fokuset på kulturskoleutviklingen blir lagt på heldagsskole, ikke kulturskole

- Fokuset på å fjerne ventelistene har forsvunnet på veien

- Fokuset på kulturskolens egenart og undervisning på kulturskolens premisser utvannes

 

Les flere nyheter!