Aase Sætran: - Svært gledelig maksprisforslag

img_130.jpg
GLAD: Aase Sætran er begeistra over Kulturskoleutvalgets rapport. (foto: Trondheim kommune)
06.09.2010 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Aase Sætran: - Svært gledelig maksprisforslag

OSLO: Det er svært gledelig at Kulturskoleutvalget foreslår gjeninnføring av maksimumspris i kulturskolen, og at denne ikke må overstige 2000 kroner per år.

 

Det sier styreleder Aase Sætran i Norsk kulturskoleråd i en kommentar til Kulturskoleutvalgets rapport som ble overlevert kunnskapsminister Kristin Halvorsen 7. september.

 

Hun gleder seg over utvalgets forslag om maksimumspris, økte stimuleringsmidler til kommunene for å opprette nye elevplasser samt kompensasjon for kommunenes merutgifter knyttet til innføringen av makspris.

 

– I tråd med regjeringas løfter

 

– I Kulturløftet sier regjeringa at det skal gjennomføres et kulturskoleløft slik at alle barn som ønsker det får et kulturskoletilbud av god kvalitet til en rimelig pris - og at dette skal sikres ved statlige stimuleringsmidler og en solid kommuneøkonomi. Dermed er rapporten Kulturskoleutvalget har lagt fram i dag helt i tråd med regjeringas løfter. Det skal derfor bli svært spennende å følge regjeringas håndtering av utvalgsarbeidet, sier Aase Sætran.

 

Hun viser til at etter bortfallet av pristaket 1. januar 2004 har det blitt økende forskjeller mellom kulturskolene.

 

– Jeg er redd for at de høye prisene en del kulturskoler i dag opererer med skaper et klasseskille. Samtidig er det et stort problem at kulturskolene ikke kan gi et tilbud til alle som ønsker det og dermed ikke er tilgjengelig for alle. Alle som ønsker det skal ha mulighet til en plass i kulturskolen uavhengig av familieøkonomi, sier Aase Sætran og venter at utvalgets arbeid blir fulgt opp:

 

– Dette kan i sannhet bli det store kulturskoleløftet, til glede for landets barn og unge, og ei oppfylling av den rødgrønne regjeringas Kulturløftet, sier Aase Sætran, styreleder i Norsk kulturskoleråd.

 

Les også nyhetssak om rapporten her

Les flere nyheter!