Frp-styrte kommuner har de dyreste elevplassene

img_79.gif
(Foto: frp.no)
19.08.2011 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Frp-styrte kommuner har de dyreste elevplassene

OSLO: Hvilke partier sier de skal prioritere kulturskolene - og hvilke gjør det faktisk? Nettavisa Ballade.no har sett på saken, og undersøkelsens resultater publiseres nå.

  

Les hele saken på ballade.no

  

I en stor undersøkelse av kulturlivet i kommune-Norge gjennomført at Norsk Kulturråd i 2009, gikk Arbeiderpartiet av med seieren som det mest kulturvennlige partiet i norske kommuner. Fremskrittspartiet ble kåret til det minst kulturvennlige, i tråd med det mange kanskje ville forvente.

 

Ballade har tatt for seg alle norske kommuner, deres satsning på kulturskoler, og samtidig sett på hvilken politisk ledelse de ulike kommunene har.

 

Dyrest er Frp-styrte kommuner. De har en snittpris på 2462 kr per år. Høyre ligger like bak, med en snittpris på 2403 kroner. Blant Norges ti dyreste kulturskolekommunene, har seks Høyre-styre.

Sorterer en bort de aller minste kommunene fra statistikken, er det Høyre som har dyrest kulturskole. I kommuner med over 1500 elever i grunnskolen, ender de Høyre-styrte kommunene med et snitt på 2834 kr.

 

SV-kommuner er rimeligst

 

Lavest ligger Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet når alle norske kommuner er tatt med. SV har en snittpris på 1814 kroner, Sp-kommunene ender med et snitt på 2171 kroner.

 

Enda rimeligere kulturskole er det i kommuner som er ledet av en ordfører fra en bygdeliste eller en samlingsliste – de har en egenandel på 1686 kroner årlig for en kulturskoleplass.

 

Sorterer man ut de små kommunene, faller de fleste kommunene med SV-ordfører bort. Når de små kommunene ledet av Senterparti-ordførere sorteres ut av statistikken, ender Sp like under Høyre, som nest dyrest, med et snitt på 2705 kroner årlig.

 

SV og Sp har best dekningsandel

 

Ser en på dekningsgraden, er det også her SV og Sp som har høyest andel, hvis en tar med alle norske kommuner.

 

På ventelistetoppen er det et flertall Høyre-styrte kommuner. Av de 15 kommunene med lengst ventelister, er ni Høyre-kommuner.

 

Direktør Inger-Anne Westby i Norsk kulturskoleråd, vil gjerne løfte kulturskolene opp som et viktig valgkamptema og oppfordrer folk til å følge med både på politikernes løfter og praktiske politikk.

 

– Kulturskoler bør absolutt opp på agendaen som valgkampsak, sier Westby til Ballade.no. Hun oppfatter ofte den politiske holdningen til kulturskolen som ”en mur av velvilje”.

– Det er ingen som er imot kulturskolene, men heller ikke mange som løfter kulturskolene ut av den bakevja de mange steder er. En krone investert i kulturskolene gir stor effekt, mener Westby.

 

Les flere nyheter!