SV-landsstyrets kulturskoleuttalelse

img_90.jpg
img_90.jpg
08.05.2011 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

SV-landsstyrets kulturskoleuttalelse

OSLO: SVs landsstyre vedtok 7. mai følgende uttalelse om kulturskolene:

 

"Kunst for og med barn og unge har både egenverdi og læringsverdi, for den enkelte og for samfunnet. Forskning fra mange land viser hvordan skolens kunstfag og kulturskoler kan utvikle skaperglede og samhold, trene konsentrasjon og praktiske ferdigheter og styrke lærelyst og mestringsevne i samspill med andre.

 

SV mener at kunstfagene og estetiske arbeidsmåter må styrkes i grunnopplæringen og i lærerutdanningen. Dette kan skje gjennom revisjoner av læreplaner, gjeninnføring av praktisk-estetiske valgfag, styrket etterutdanning og støtte til forsknings- og utviklingsarbeid. Sammen med slike tiltak som kan nå alle barn og unge, er det viktig at de kommunale kulturskolene får økt statlig støtte.

 

Regjeringens kulturskoleløft fra 2009 kan bli det største og viktigste krafttaket for å videreutvikle kulturskolene i Norge. Her loves det at ”alle barn som ønsker det får et kulturskoletilbud av god kvalitet til rimelig pris”. Kulturskolene har i dag rundt 110 000 elever, men rundt 30 000 står på venteliste. Dekningen i kommunene varierer fra rundt fem prosent til full dekning i aldersgruppen 6 - 16 år. Foreldrebetalingen varierer sterkt og kvaliteten er ujevn. For å følge opp regjeringens kulturskoleløft er det viktig at hovedpunktene i kulturskoleutredningen følges opp:

 

1) Grunn- og etterutdanningen av kulturskolelærere må styrkes og flere kombinerte stillinger må tilbys - i samarbeid mellom grunnopplæring, SFO, kulturskole og frivillige kulturorganisasjoner

 

2) Forskrift for kulturskolene må utarbeides som bl.a. stiller faglige kompetansekrav til rektorer og lærere og som setter et tak på egenbetalingen

 

3) Statlige overføringer og stimuleringsmidler må økes slik at det kan bli mulig å realisere kulturskoleløftet om at ”alle barn som ønsker det får et kulturskoletilbud av god kvalitet til rimelig pris”