Mastergradsstudium i kulturledelse

img_61.jpg
NYTT STUDIUM: NMH vil trolig innen få år tilby et mastergradsstudium i kulturledelse.
12.10.2011 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Mastergradsstudium i kulturledelse

OSLO: Styret ved Norges musikkhøgskole har sagt ja til at det startes arbeid med å utvikle et erfaringsbasert mastergradsstudium i kulturledelse. Norsk kulturskoleråd har vært en pådriver for å få til et slikt studium ved NMH.

 

Musikkhøgskolens styre tar stilling til opprettelse av et slikt studium når det foreligger et konkret og gjennomarbeidet forslag, herunder en oversikt over de økonomiske sidene av forslagene.

 

Det har vært ført samtaler med ulike aktører, blant annet Norsk kulturskoleråd og Kunsthøgskolen i Oslo, om å opprette et mastergradsstudium i kulturledelse. Tanken er at et slikt studium skal være:

 

  • Et ledelsesstudium for kandidater som har en utøvende eller skapende kunstutdanning som grunnlag, i motsetning til andre kulturledelsesutdanninger som ikke krever spesiell kunst- eller kulturfaglig kompetanse som grunnlag. Det vil altså være et studietilbud for kandidater fra NMH, Kunsthøgskolen i Oslo og liknende utdanningsinstitusjoner i Norge eller i utlandet.

  • Et såkalt erfaringsbasert mastergradsstudium på 90 studiepoeng (tilsvarende halvannet års studietid), som innebærer at et opptakskrav er minimum to års relevant yrkespraksis (fra kulturledelse). Det er aktuelt å organisere studiet som et deltidsstudium over tre år, slik at studiet kan gjennomføres mens studentene er i jobb.

I utviklingsprosessen vil det blant annet måtte avklares om et slikt tilbud er aktuelt som et rent NMH-tilbud eller et tilbud som kan gis i samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner. Det forutsettes at styret på et senere tidspunkt tar endelig stilling til opprettelse av et slikt studietilbud.

 

Som del av arbeidet med å utvikle mastergradstudiet vil rådgiverne Åse Karin Hjelen og Christian Vinje ved NMHs studieseksjon - sammen med Norsk kulturskoleråd - utarbeide et 30 poengs studieemne i Gehørbasert ledelse, som i dag er Norsk kulturskoleråds eget lederprogram for kulturskoleledere. Dette kan bli et studietilbud ved NMH høsten 2012, og masteren kan være ”på banen” høsten 2013.

Les flere nyheter!