Nasjonalt fagforum i Bergen

img_56.jpg
TIDENES FØRSTE: Programmet for Nasjonalt fagforum i Bergen.
26.10.2011 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Nasjonalt fagforum i Bergen

BERGEN: Norsk kulturskoleråd inviterer for første gang til Nasjonalt fagforum for visuell kunst, dans og teater. Merk ny påmeldingsfrist: 1. november.

 

Nå er programmet klart både for fagforumet og Kunstpedagogisk konferanse, som arrangeres dagen etter - i samme by; Bergen.

 

Nasjonalt fagforum finner sted i Bergen 10. november 2011. Arena er Kunsthøgskolen i Bergen, etter åpning på Bergen Offentlige Bibliotek.

 

Foredrag og gruppearbeid

 

Innholdsmessig vil Nasjonalt fagforum fokusere det som er felles for disse tre fagområdene i kulturskolen samt fagenes egenart og utfordringer. Arrangementets første foredrag er ved Inger Anne Westby, direktør i Norsk kulturskoleråd. "Fagenes egenart, identitet og utfordringer" er tittelen på Westbys foredrag. Deretter blir det arbeid i faggrupper før det hele avrundes med et nytt plenumsforedrag, ved fagbokforfatter og førstelektor Wenche Waagen. "Det sanselige i læringsprosessene" er tittel for avslutningsforedraget. Begge foredrag holdes ved biblioteket, faggruppearbeidet foregår ved kunsthøgskolen.

 

I følge Norsk kulturskoleråd opplever kulturskolelærere som underviser i disse fagene at de blir alene innen eget kollegium og at de derfor har behov for inspirasjon og nye ideer samt å kunne utveksle erfaringer og undervisningsmetoder med andre.

 

Kunstpedagogisk konferanse

 

Nasjonalt fagforum legges til Bergen dagen før Kunstpedagogisk konferanse, som arrangeres ved Høgskolen i Bergen 11. november 2011. Kunstpedagogisk konferanse arrangeres årlig, og har fokus på utdanning og formidling innen musikk, teater, dans og visuelle kunstfag.

 

Kunstpedagogisk konferanse er et samarbeid mellom Kunsthøgskolen i Bergen, Griegakademiet, Høgskolen i Bergen, videregående skoler med musikk, dans, drama og formgivende fag, Bergen kulturskole og Norsk kulturskoleråd Hordaland. Deltakerne på Nasjonalt fagforum inviteres også til denne konferansen.

 

Påmeldingsfrist: 1. november 2011.

 

Programmet

Les flere nyheter!