Utvekslingsstipendier for formidlere av kunst til barn og unge

img_539.jpg
img_539.jpg
08.02.2013 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Utvekslingsstipendier for formidlere av kunst til barn og unge

OSLO: Norsk-finsk kulturforbund utlyser stipendmidler til kunstnere, kunstpedagoger og formidlere som arbeider innen barne- og ungdomskulturfeltet.

 

På initiativ fra de bilaterale kulturfondene mellom Norge og Finland ble det i 2012 satt i gang et treårig utvekslingsprogram innen formidling av kunst og kultur til barn og unge.

 

Kunstnere, kunstpedagoger, formidlere og andre aktører som arbeider med barne- og ungdomskultur kan søke om stipend for å besøke en organisasjon/institusjon i det andre landet, bli kjent med nye metoder innen kunstpedagogikk og publikumsarbeid samt utveksle kunnskap og erfaringer på feltet.

 

– Målet er også å bygge nettverk mellom aktører som arbeider med barne- og ungdomskultur i Norge og Finland og gjøre kunstpedagogikk mer synlig i begge landene, sier Jenny Wikström, fondssekretær i Norsk-finsk kulturfond.

 

Les mer om utvekslingsprogrammet på finno.no her.

 

Spørsmål om ordningen kan rettes til Norsk-finsk kulturfond på e-post fond@finno.no.

 

Søknadsfrist: 28. februar 2013.

 

 

Les flere nyheter!