Kulturskolekvalitet viktig når landets beste musikkommune skal kåres

img_573.jpg
img_573.jpg
08.05.2013 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskolekvalitet viktig når landets beste musikkommune skal kåres

OSLO: Inderøy, Stavanger og Vefsen kommune er nominerte til prisen Norges musikkommune 2012. Samtlige får ros av juryen for sine kulturskoletilbud.

 

Prisen deles ut for første gang i år, og setter fokus på kommuner som gjør en ekstra innsats for sitt lokale musikkliv.

 

-Vi har fått inn mange gode forslag og konkurransen har vært tett, sier Halvard Kausland, juryleder og styreleder i Norsk musikkråd. -Vi har likevel kommet frem til at Inderøy, Stavanger og Vefsen kommune er årets tre beste kandidater.

 

Prisen Norges musikkommune er en nyopprettet kåring, som er satt i gang av Norsk musikkråd. I løpet av nominasjonstiden har det blitt foreslått kommuner over hele landet.

 

Utropes 1. juni

 

-Dette viser at mange av Norges kommuner støtter opp om det lokale musikkmiljøet, og det lover virkelig godt for neste års kåring, sier Kausland, som takker for gode musikktiltak og musikkaktiviteter i kommunene, samt for alle forslagene som har kommet inn.

 

Hvilken av de tre kommunene som stikker av med historiens aller første Norges musikkommunepris blir klart på Norsk musikkråds årsmøte i Trondheim 1. juni. Prisen deles ut på et lokalt arrangement i august i samarbeid med fylkesmusikkrådet. Vinnerkommunen vil motta et diplom og 25.000 kroner, som skal brukes på et musikktiltak i kommunen.

 

Juryens vurdering

 

Det er en selvstendig jury som kårer vinnerkommunen. Blant jurymedlemmene er mellom annet Arne Moslåtten fra Hellbillies og stortingsrepresentant Olemic Thommessen fra Høyre. I vurderingen av kommunene har juryen lagt vekt på kommunens engasjement for å gjøre musikk til en viktig del av innbyggernes liv.

 

- Vi har sett på hvilke muligheter beboerne i kommunen har til å utøve og oppleve musikk, fra vuggen til graven. Alle skal kunne ta del i musikk gjennom hele livet, og det mener vi de tre finalekommunene legger til rette for, sier Kausland.

 

Juryens begrunnelse

 

Om de tre finalekommunene sier juryen følgende:

 

 • Inderøy kommune har et rikt og bredt musikk- og kulturliv, med mange aktiviteter gjennom hele året. Kommunen har tilskuddsordninger til det lokale kulturlivet og en god musikk- og kulturskole. I tillegg bistår Inderøy kommune det lokale musikk- og kulturlivet bl.a. med profilering på kommunens hjemmesider.

   

 • Stavanger kommune har satset stort på musikk og kultur de siste årene, og har et rikt og bredt musikkliv med mange aktiviteter gjennom hele året. Kommunen har vedtatt kulturpolitiske planer som følges opp gjennom konkrete tiltak. I tillegg har kommunen en god kulturskole og et nytt flott konserthus.

   

 • Vefsn kommune har et rikt og variert musikkliv som er inkluderende og for alle. Kommunen involverer kulturorganisasjonene i arbeidet med planverk, og kommunen har en god kulturskole til grunnopplæring og rekrutteringsarena for frivillige organisasjoner.

 

Juryen består av:

 • Halvard Kausland, styreleder i Norsk musikkråd (Horten)

 • Olemic Thommessen, Stortingsrepresentant, kulturkomiteen, Høyre (Lillehammer)

 • Else Marie Outzen, Møre og Romsdal musikkråd (Molde)

 • Line Endresen, Norsk Rockforbund (Oslo)

 • Åse Vigdis Festervoll, generalsekretær i Norsk kulturforum (Asker)

 • Arne Moslåtten, tekstforfatter og medlem i Hellbillies (Ål)

   

   

Les flere nyheter!