IRIS forsk: Åpen fag- og nettverksdag

img_807.jpg
img_807.jpg
08.12.2014 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

IRIS forsk: Åpen fag- og nettverksdag

OSLO: Fredag 23. januar 2015 arrangeres en åpen fag- og nettverksdag knytta til IRIS forsk, et følgeforskningsprosjekt som igjen er knytta til IRIS, et prosjekt der Norsk kulturskoleråd er med på arrangørsida.

 

Gratis deltakelse - meld deg på her

 

Fag- og nettverksdagen arrangeres på Norges musikkhøgskole, og varer fra kl. 10 til 16.00. Denne dagen er for potensielle medforskere i IRIS forsk og andre som kan være interessert i IRIS-prosjektet og mulighetene for å gjøre et forskningsprosjekt/master tilknyttet IRIS.

 

Masterutdanning og PhD-stipend

 

Utlysninger til masterutdanninger og PhD-stipend kommer både her og der utover våren, og det kan være klokt å møtes i god tid også for de som måtte ha tanker om å søke på noe slikt.

  

Om IRIS forsk

 

Prosjekt IRIS omfatter et forskningsprosjekt (IRIS forsk) som beskriver og analyserer deler av kunnskapsutviklingen som foregår i delprosjektene og i IRIS-prosjektet som helhet. IRIS forsk vil bidra til å tydeliggjøre hvordan IRIS-prosjektets innhold, erfaringer og resultater er et kunnskapsbidrag til det musikk- og kunstpedagogiske feltet, nasjonalt og internasjonalt. Dette gjennom publisering og formidling gjennom relevante tidsskrift og konferanser. På denne måten kan IRIS forsk også bidra til videre drift av IRIS-prosjektet etter endt prosjektperiode.

 

IRIS forsk ledes av Elin Angelo, PhD og førsteamanuensis i musikkdidaktikk ved NTNU, program for lærerutdanning. Angelo har bakgrunn fra forskningsarbeid knyttet til kulturskoleutvikling og instrumentalundervisning, blant annet fra eget doktorgradsarbeid. Forskningsmaterialet i IRIS forsk vil genereres og analyseres av mastergradsstudenter og PhD-studenter fra ulike utdanningsinstitusjoner. Disse studentene rekrutteres fra august 2014 og fortløpende.

 

IRIS forsk planlegges som et treårig prosjekt, med oppstart senhøsten 2014 og med publikasjoner, formidling og evalueringsarbeid fram til senhøsten 2017. IRIS forsk vil altså fortsette en tid etter at IRIS-prosjektet som helhet er avsluttet, dette er nødvendig for å ferdigstille arbeidet med publisering og formidling.

 

Besøk også gjerne nettsted til IRIS: iris.skul.no

 

 

Les flere nyheter!